Skrotade och nyregistrerade Audi bilar augusti 2021

Här presenteras statistik om antalet skrotade och nyregistrerade Audi bilar i augusti 2021. I diagrammet visas de 5 mest frekventa Audi modellerna som skrotas. I augusti har totalt 710 Audi bilar lämnats för skrotning i Sverige samt 1 027 har nyregistrerats.

Drivmedel för skrotade Audi modeller i augusti

575 st. Bensin

128 st. Diesel

4 st. Ethanol

2 st. Plug-in Hybrid Bensin

1 st. Mild-Hybrid Bensin

Drivmedel för nyregistrerade Audi i augusti

308 st. Electric

251 st. Bensin

159 st. Plug-in Hybrid Bensin

146 st. Mild-Hybrid Bensin

142 st. Mild-Hybrid Diesel

20 st. Diesel

1 st. Natural Gas

Stort återvinningsvärde i uttjänta Audi bilar

Naturvårdsverkets förordningar ”SFS 2007/185” till bilproducenterna samt ”Bilskrotningsförordningen SFS 2007/186” har bidragit till ett ökat intresse för Audi-ägare att skrota bilen. I korthet innehåller direktiven krav på 95 procents återvinning av bilens vikt samt förbud att kräva betalning för skrotning av fordon upp till 3,5 ton totalvikt. I gengäld erhöll de auktoriserade bilskrotarna ensamrätt att utfärda skrotintyg för avregistrering hos Transportstyrelsen. Efter ett decenniums utvecklingsarbete har branschen lyckats nå ställt återvinningsmål, som även får innefatta återanvändning av begagnade bildelar. Och det har betytt att skrotbilarnas värde skjutit i höjden. Den ständiga reproduktionen av återvunnet järn, koppar och aluminium ger en lönsamhet, som kommer bilägarna till del. Ersättning, som bjuds i dag, är mångfalt större än den gamla indragna statliga skrotpremien. Så idag tjänar ingen på dumpning av skrotbilar i naturen.

Lämna din Audi till en auktoriserad skrot när den är uttjänt

Men det krävs vissa förberedelser för skrotning hos en auktoriserad bilskrot i Göteborg. Senaste utgåvan av registreringsbeviset skall lämnas tillsammans med fordonet. En fullmakt krävs om fordonet lämnas in av någon annan än ägaren. Vid dödsbo gäller speciella regler. Legitimering skall ske när mottagningsbeviset lämnas ut. Det här dokumentet är ett kvitto för att ägaransvaret övergått till mottagaren och gäller som värdehandling till information om strykning ur vägtrafikregistret erhållits.

Konsekvensen har blivit att synen av övergivna gamla bilar närmast försvunnit. Under året har 5 459 st. Audi strukits ur vägtrafikregistret, medan 11 850 har nyregistrerats. I augusti skrotades 17 372 personbilar medan 22 179 nyregistrerades. Och under året har 125 712 personbilar skrotats medan 232 529 har nyregistrerats.


De 5 mest frekventa skrotade Audi modellerna i augusti visas nedan

250 st. A4 har skrotats

182 st. A6 har skrotats

114 st. A3 har skrotats

60 st. modell 100 har skrotats

54 st. modell 80 har skrotats

De 5 mest frekventa nyregistrerade Audi modellerna i augusti visas nedan

156 st. e-tron har nyregistrerats

146 st. A3 har nyregistrerats

107 st. Q4 har nyregistrerats

107 st. A6 har nyregistrerats

100 st. A4 har nyregistrerats

KLICKA HÄR för att se statistik på övriga bilmärken