Skrotade och nyregistrerade Renault-bilar februari 2022

Här presenteras statistik om antalet skrotade och nyregistrerade Renault-bilar i februari 2022. I diagrammet visas de 5 mest frekventa Renault-modeller som skrotas. I denna månad har totalt 759 Renault-bilar lämnats för skrotning i Sverige samt 511 har nyregistrerats.

Drivmedel för skrotade Renault i februari (redovisade)

607 st. Bensin

126 st. Diesel

21 st. Ethanol

5 st. Electric

Drivmedel för nyregistrerade Renault i februari (redovisade)

179 st. Bensin

158 st. Diesel

96 st. Electric

78 st. Plug-in Hybrid Bensin

Renault:s försäljning av el-varianter jämförd med genomsnittsvärden

Under nuvarande år har 1 092 Renault nyregistrerats varav 164 (15,0 %) har varit Electric och 165 (15,1 %) har varit Plug-in Hybrid samt 1 382 Renault har skrotats.

Under samma tid har 44 640 personbilar nyregistrerats varav 10 947 (24,5 %) har varit Electric och 10502 (23,5 %) har varit Plug-in Hybrid samt 25 573 har skrotats.

De 5 mest frekventa skrotade Renault-modeller i februari visas nedan

238 st. Megane har skrotats

226 st. Clio har skrotats

81 st. Scenic har skrotats

71 st. Kangoo har skrotats

53 st. Laguna har skrotats

De 5 mest frekventa nyregistrerade Renault-modeller i februari visas nedan

133 st. Captur har nyregistrerats

122 st. Kangoo har nyregistrerats

88 st. Clio har nyregistrerats

47 st. ZOE har nyregistrerats

40 st. Master har nyregistrerats

Stort återvinningsvärde i uttjänta Renault-bilar

Naturvårdsverkets förordningar ”SFS 2007/185” till bilproducenterna samt ”Bilskrotningsförordningen SFS 2007/186” har bidragit till ett ökat intresse för Renault-ägare att skrota bilen. I korthet innehåller direktiven krav på 95 procents återvinning av bilens vikt samt förbud att kräva betalning för skrotning av fordon upp till 3,5 ton totalvikt. I gengäld erhöll de auktoriserade bilskrotarna ensamrätt att utfärda skrotintyg för avregistrering hos Transportstyrelsen. Efter ett decenniums utvecklingsarbete har branschen lyckats nå ställt återvinningsmål, som även får innefatta återanvändning av begagnade bildelar. Och det har betytt att skrotbilarnas värde skjutit i höjden. Den ständiga reproduktionen av återvunnet järn, koppar och aluminium ger en lönsamhet, som kommer bilägarna till del. Ersättning, som bjuds i dag, är mångfalt större än den gamla indragna statliga skrotpremien. Så idag tjänar ingen på dumpning av skrotbilar i naturen.

Lämna din Renault till en auktoriserad skrot när den är uttjänt

Men det krävs vissa förberedelser för skrotning hos en auktoriserad bilskrot i Göteborg. Senaste utgåvan av registreringsbeviset skall lämnas tillsammans med fordonet. En fullmakt krävs om fordonet lämnas in av någon annan än ägaren. Vid dödsbo gäller speciella regler. Legitimering skall ske när mottagningsbeviset lämnas ut. Det här dokumentet är ett kvitto för att ägaransvaret övergått till mottagaren och gäller som värdehandling till information om strykning ur vägtrafikregistret erhållits.

KLICKA HÄR för att se statistik på övriga bilmärken