Skrotade och nyregistrerade Peugeot-bilar februari 2022

Här presenteras statistik om antalet skrotade och nyregistrerade Peugeot-bilar i februari 2022. I diagrammet visas de 5 mest frekventa Peugeot-modeller som skrotas. I denna månad har totalt 748 Peugeot lämnats för skrotning i Sverige samt 833 har nyregistrerats.

Drivmedel för skrotade Peugeot i februari (redovisade)

549 st. Bensin

192 st. Diesel

7 st. Ethanol

Drivmedel för nyregistrerade Peugeot i februari (redovisade)

274 st. Electric

223 st. Diesel

197 st. Plug-in Hybrid Bensin

139 st. Bensin

Peugeot:s försäljning av el-varianter jämförd med genomsnittsvärden

Under nuvarande år har 1 547 Peugeot nyregistrerats varav 525 (33,9 %) har varit Electric och 326 (21,1 %) har varit Plug-in Hybrid samt 1 416 Peugeot har skrotats.

Under samma tid har 44 640 personbilar nyregistrerats varav 10 947 (24,5 %) har varit Electric och 10502 (23,5 %) har varit Plug-in Hybrid samt 25 573 har skrotats.

De 5 mest frekventa skrotade Peugeot-modeller i februari visas nedan

238 st. 307 har skrotats

154 st. 206 har skrotats

54 st. Partner har skrotats

44 st. 308 har skrotats

35 st. 407 har skrotats

De 5 mest frekventa nyregistrerade Peugeot-modeller i februari visas nedan

203 st. 2008 har nyregistrerats

202 st. 3008 har nyregistrerats

148 st. Partner har nyregistrerats

102 st. 208 har nyregistrerats

96 st. Expert har nyregistrerats

Stort återvinningsvärde i uttjänta Peugeot-bilar

Naturvårdsverkets förordningar ”SFS 2007/185” till bilproducenterna samt ”Bilskrotningsförordningen SFS 2007/186” har bidragit till ett ökat intresse för Peugeot-ägare att skrota bilen. I korthet innehåller direktiven krav på 95 procents återvinning av bilens vikt samt förbud att kräva betalning för skrotning av fordon upp till 3,5 ton totalvikt. I gengäld erhöll de auktoriserade bilskrotarna ensamrätt att utfärda skrotintyg för avregistrering hos Transportstyrelsen. Efter ett decenniums utvecklingsarbete har branschen lyckats nå ställt återvinningsmål, som även får innefatta återanvändning av begagnade bildelar. Och det har betytt att skrotbilarnas värde skjutit i höjden. Den ständiga reproduktionen av återvunnet järn, koppar och aluminium ger en lönsamhet, som kommer bilägarna till del. Ersättning, som bjuds i dag, är mångfalt större än den gamla indragna statliga skrotpremien. Så idag tjänar ingen på dumpning av skrotbilar i naturen.

Lämna din Peugeot till en auktoriserad skrot när den är uttjänt

Men det krävs vissa förberedelser för skrotning hos en auktoriserad bilskrot i Göteborg. Senaste utgåvan av registreringsbeviset skall lämnas tillsammans med fordonet. En fullmakt krävs om fordonet lämnas in av någon annan än ägaren. Vid dödsbo gäller speciella regler. Legitimering skall ske när mottagningsbeviset lämnas ut. Det här dokumentet är ett kvitto för att ägaransvaret övergått till mottagaren och gäller som värdehandling till information om strykning ur vägtrafikregistret erhållits.

KLICKA HÄR för att se statistik på övriga bilmärken