Skrotade och nyregistrerade Seat-bilar februari 2022

Här presenteras statistik om antalet skrotade och nyregistrerade Seat-bilar i februari 2022. I diagrammet visas de 5 mest frekventa Seat-modeller som skrotas. I denna månad har totalt 146 Seat-bilar lämnats för skrotning i Sverige samt 248 har nyregistrerats.

Drivmedel för skrotade Seat i februari (redovisade)

128 st. Bensin

17 st. Diesel

1 st. Ethanol

Drivmedel för nyregistrerade Seat i februari (redovisade)

168 st. Bensin

33 st. Mild-Hybrid Bensin

18 st. Natural Gas

18 st. Diesel

11 st. Plug-in Hybrid Bensin

Seat:s försäljning av el-varianter jämförd med genomsnittsvärden

Under nuvarande år har 512 Seat nyregistrerats varav 0 (0 %) har varit

Electric och 36 (7,0 %) har varit Plug-in Hybrid samt 272 Seat har skrotats.

Under samma tid har 44 640 personbilar nyregistrerats varav 10 947 (24,5 %) har varit Electric och 10502 (23,5 %) har varit Plug-in Hybrid samt 25 573 har skrotats.

De 5 mest frekventa skrotade Seat-modeller i februari visas nedan

47 st. Ibiza har skrotats

29 st. Toledo har skrotats

27 st. Leon har skrotats

18 st. Cordoba har skrotats

9 st. Alhambra har skrotats

De 5 mest frekventa nyregistrerade Seat-modeller i februari visas nedan

93 st. Arona har nyregistrerats

70 st. Leon har nyregistrerats

40 st. Ibiza har nyregistrerats

34 st. Ateca har nyregistrerats

11 st. Tarrac har nyregistrerats

Stort återvinningsvärde i uttjänta Seat-bilar

Naturvårdsverkets förordningar ”SFS 2007/185” till bilproducenterna samt ”Bilskrotningsförordningen SFS 2007/186” har bidragit till ett ökat intresse för Seat-ägare att skrota bilen. I korthet innehåller direktiven krav på 95 procents återvinning av bilens vikt samt förbud att kräva betalning för skrotning av fordon upp till 3,5 ton totalvikt. I gengäld erhöll de auktoriserade bilskrotarna ensamrätt att utfärda skrotintyg för avregistrering hos Transportstyrelsen. Efter ett decenniums utvecklingsarbete har branschen lyckats nå ställt återvinningsmål, som även får innefatta återanvändning av begagnade bildelar. Och det har betytt att skrotbilarnas värde skjutit i höjden. Den ständiga reproduktionen av återvunnet järn, koppar och aluminium ger en lönsamhet, som kommer bilägarna till del. Ersättning, som bjuds i dag, är mångfalt större än den gamla indragna statliga skrotpremien. Så idag tjänar ingen på dumpning av skrotbilar i naturen.

Lämna din Seat till en auktoriserad skrot när den är uttjänt

Men det krävs vissa förberedelser för skrotning hos en auktoriserad bilskrot i Göteborg. Senaste utgåvan av registreringsbeviset skall lämnas tillsammans med fordonet. En fullmakt krävs om fordonet lämnas in av någon annan än ägaren. Vid dödsbo gäller speciella regler. Legitimering skall ske när mottagningsbeviset lämnas ut. Det här dokumentet är ett kvitto för att ägaransvaret övergått till mottagaren och gäller som värdehandling till information om strykning ur vägtrafikregistret erhållits.

KLICKA HÄR för att se statistik på övriga bilmärken