Skrotade och nyregistrerade Peugeot bilar januari 2021

Här presenteras statistik om antalet skrotade och nyregistrerade Peugeot bilar i januari 2021. I diagrammet visas de 5 mest frekventa Peugeot modellerna som skrotas. I januari har totalt 666 Peugeot bilar lämnats för skrotning i Sverige samt 820 har nyregistrerats.

Drivmedel för skrotade Peugeot modeller i januari

444 st. Bensin

212 st. Diesel

9 st. Ethanol

1 st. Mild Hybrid-Bensin Diesel

Drivmedel för nyregistrerade Peugeot modeller i januari

346 st. Diesel

343 st. Bensin

92 st. Plug-in Hybrid Bensin

19 st. Electric

Stort återvinningsvärde i uttjänta Peugeot bilar

Naturvårdsverkets förordningar ”SFS 2007/185” till bilproducenterna samt ”Bilskrotningsförordningen SFS 2007/186” har bidragit till ett ökat intresse för Peugeot-ägare att skrota bilen. I korthet innehåller direktiven krav på 95 procents återvinning av bilens vikt samt förbud att kräva betalning för skrotning av fordon upp till 3,5 ton totalvikt. I gengäld erhöll de auktoriserade bilskrotarna ensamrätt att utfärda skrotintyg för avregistrering hos Transportstyrelsen. Efter ett decenniums utvecklingsarbete har branschen lyckats nå ställt återvinningsmål, som även får innefatta återanvändning av begagnade bildelar. Och det har betytt att skrotbilarnas värde skjutit i höjden. Den ständiga reproduktionen av återvunnet järn, koppar och aluminium ger en lönsamhet, som kommer bilägarna till del. Ersättning, som bjuds i dag, är mångfalt större än den gamla indragna statliga skrotpremien. Så idag tjänar ingen på dumpning av skrotbilar i naturen.

Lämna din Peugeot till en auktoriserad skrot när den är uttjänt

Men det krävs vissa förberedelser för skrotning hos en auktoriserad bilskrot i Göteborg. Senaste utgåvan av registreringsbeviset skall lämnas tillsammans med fordonet. En fullmakt krävs om fordonet lämnas in av någon annan än ägaren. Vid dödsbo gäller speciella regler. Legitimering skall ske när mottagningsbeviset lämnas ut. Det här dokumentet är ett kvitto för att ägaransvaret övergått till mottagaren och gäller som värdehandling till information om strykning ur vägtrafikregistret erhållits.

Konsekvensen har blivit att synen av övergivna gamla bilar närmast försvunnit. I januari skrotades 12 311 personbilar medan 22 911 nyregistrerades.


De 5 mest frekventa skrotade Peugeot modellerna i januari visas nedan

169 st. modell 307 har skrotats

120 st. modell 206 har skrotats

72 st. Partner har skrotats

48 st. modell 407 har skrotats

39 st. Expert har skrotats

De 5 mest frekventa nyregistrerade Peugeot modellerna i januari visas nedan

276 st. modell 3008 har nyregistrerats

126 st. Partner har nyregistrerats

111 st. modell 5008 har nyregistrerats

86 st. modell 208 har nyregistrerats

81 st. modell 2008 har nyregistrerats

KLICKA HÄR för att se statistik på övriga bilmärken