Skrotade och nyregistrerade Opel-bilar januari 2022

Här presenteras statistik om antalet skrotade och nyregistrerade Opel-bilar i januari 2022. I diagrammet visas de 5 mest frekventa Opel-modeller som skrotas. I denna månad har totalt 516 Opel-bilar lämnats för skrotning i Sverige samt 285 har nyregistrerats.

Drivmedel för skrotade Opel i januari (redovisade)

441 st. Bensin

70 st. Diesel

5 st. Natural Gas

Drivmedel för nyregistrerade Opel i januari (redovisade)

156 st. Electric

94 st. Bensin

28 st. Diesel

7 st. Plug-in Hybrid Bensin

Opel:s försäljning av el-varianter jämförd med genomsnittsvärden

Under nuvarande år har 285 Opel nyregistrerats varav 156 (54,7 %) har varit

Electric och 7 (2,5 %) har varit Plug-in Hybrid samt 516 Opel har skrotats.

Under samma tid har 19 230 personbilar nyregistrerats varav 4 698 (24,4 %) har varit Electric och 4 851 (25,2 %) har varit Plug-in Hybrid samt 11 000 har skrotats.

De 5 mest frekventa skrotade Opel-modeller i januari visas nedan

214 st. Astra har skrotats

76 st. Corsa har skrotats

70 st. Vectra har skrotats

34 st. Zafira har skrotats

21 st. Combo har skrotats

De 5 mest frekventa nyregistrerade Opel-modeller i januari visas nedan

156 st. Mokka har nyregistrerats

65 st. Corsa har nyregistrerats

26 st. Vivaro har nyregistrerats

11 st. Grandland X har nyregistrerats

10 st. Crossland har nyregistrerats

Stort återvinningsvärde i uttjänta Opel-bilar

Naturvårdsverkets förordningar ”SFS 2007/185” till bilproducenterna samt ”Bilskrotningsförordningen SFS 2007/186” har bidragit till ett ökat intresse för Opel-ägare att skrota bilen. I korthet innehåller direktiven krav på 95 procents återvinning av bilens vikt samt förbud att kräva betalning för skrotning av fordon upp till 3,5 ton totalvikt. I gengäld erhöll de auktoriserade bilskrotarna ensamrätt att utfärda skrotintyg för avregistrering hos Transportstyrelsen. Efter ett decenniums utvecklingsarbete har branschen lyckats nå ställt återvinningsmål, som även får innefatta återanvändning av begagnade bildelar. Och det har betytt att skrotbilarnas värde skjutit i höjden. Den ständiga reproduktionen av återvunnet järn, koppar och aluminium ger en lönsamhet, som kommer bilägarna till del. Ersättning, som bjuds i dag, är mångfalt större än den gamla indragna statliga skrotpremien. Så idag tjänar ingen på dumpning av skrotbilar i naturen.

Lämna din Opel till en auktoriserad skrot när den är uttjänt

Men det krävs vissa förberedelser för skrotning hos en auktoriserad bilskrot i Göteborg. Senaste utgåvan av registreringsbeviset skall lämnas tillsammans med fordonet. En fullmakt krävs om fordonet lämnas in av någon annan än ägaren. Vid dödsbo gäller speciella regler. Legitimering skall ske när mottagningsbeviset lämnas ut. Det här dokumentet är ett kvitto för att ägaransvaret övergått till mottagaren och gäller som värdehandling till information om strykning ur vägtrafikregistret erhållits.

KLICKA HÄR för att se statistik på övriga bilmärken