Skrotade och nyregistrerade Opel-bilar februari 2022

Här presenteras statistik om antalet skrotade och nyregistrerade Opel-bilar i februari 2022. I diagrammet visas de 5 mest frekventa Opel-modeller som skrotas. I denna månad har totalt 629 Opel-bilar lämnats för skrotning i Sverige samt 365 har nyregistrerats.

Drivmedel för skrotade Opel i februari (redovisade)

531 st. Bensin

91 st. Diesel

7 st. Natural Gas

Drivmedel för nyregistrerade Opel i februari (redovisade)

187 st. Electric

127 st. Bensin

47 st. Diesel

4 st. Plug-in Hybrid Bensin

Opel:s försäljning av el-varianter jämförd med genomsnittsvärden

Under nuvarande år har 710 Opel nyregistrerats varav 370 (52,1 %) har varit

Electric och 12 (1,7 %) har varit Plug-in Hybrid samt 1 218 Opel har skrotats.

Under samma tid har 44 640 personbilar nyregistrerats varav 10 947 (24,5 %) har varit Electric och 10502 (23,5 %) har varit Plug-in Hybrid samt 25 573 har skrotats.

De 5 mest frekventa skrotade Opel-modeller i februari visas nedan

254 st. Astra har skrotats

98 st. Corsa har skrotats

95 st. Vectra har skrotats

48 st. Zafira har skrotats

29 st. Combo har skrotats

De 5 mest frekventa nyregistrerade Opel-modeller i februari visas nedan

209 st. Mokka har nyregistrerats

79 st. Corsa har nyregistrerats

23 st. Combo har nyregistrerats

19 st. Vivaro har nyregistrerats

11 st. Crossland har nyregistrerats

Stort återvinningsvärde i uttjänta Opel-bilar

Naturvårdsverkets förordningar ”SFS 2007/185” till bilproducenterna samt ”Bilskrotningsförordningen SFS 2007/186” har bidragit till ett ökat intresse för Opel-ägare att skrota bilen. I korthet innehåller direktiven krav på 95 procents återvinning av bilens vikt samt förbud att kräva betalning för skrotning av fordon upp till 3,5 ton totalvikt. I gengäld erhöll de auktoriserade bilskrotarna ensamrätt att utfärda skrotintyg för avregistrering hos Transportstyrelsen. Efter ett decenniums utvecklingsarbete har branschen lyckats nå ställt återvinningsmål, som även får innefatta återanvändning av begagnade bildelar. Och det har betytt att skrotbilarnas värde skjutit i höjden. Den ständiga reproduktionen av återvunnet järn, koppar och aluminium ger en lönsamhet, som kommer bilägarna till del. Ersättning, som bjuds i dag, är mångfalt större än den gamla indragna statliga skrotpremien. Så idag tjänar ingen på dumpning av skrotbilar i naturen.

Lämna din Opel till en auktoriserad skrot när den är uttjänt

Men det krävs vissa förberedelser för skrotning hos en auktoriserad bilskrot i Göteborg. Senaste utgåvan av registreringsbeviset skall lämnas tillsammans med fordonet. En fullmakt krävs om fordonet lämnas in av någon annan än ägaren. Vid dödsbo gäller speciella regler. Legitimering skall ske när mottagningsbeviset lämnas ut. Det här dokumentet är ett kvitto för att ägaransvaret övergått till mottagaren och gäller som värdehandling till information om strykning ur vägtrafikregistret erhållits.

KLICKA HÄR för att se statistik på övriga bilmärken