Skrotade och nyregistrerade Peugeot bilar augusti 2021

Här presenteras statistik om antalet skrotade och nyregistrerade Peugeot bilar augusti 2021. I diagrammet visas de 5 mest frekventa Peugeot modellerna som skrotas. I augusti har totalt 909 st. Peugeot bilar lämnats för skrotning i Sverige samt 851 st. har nyregistrerats.

Drivmedel för skrotade Peugeot modeller i augusti

675 st. Bensin

224 st. Diesel

8 st. Ethanol

1 st. Plug-in Hybrid Bensin

1 st. Electric

Drivmedel för nyregistrerade Peugeot modeller i augusti

306 st. Bensin

264 st. Diesel

178 st. Electric

103 st. Plug-in Hybrid Bensin

Stort återvinningsvärde i uttjänta Peugeot bilar

Naturvårdsverkets förordningar ”SFS 2007/185” till bilproducenterna samt ”Bilskrotningsförordningen SFS 2007/186” har bidragit till ett ökat intresse för Peugeot-ägare att skrota bilen. I korthet innehåller direktiven krav på 95 procents återvinning av bilens vikt samt förbud att kräva betalning för skrotning av fordon upp till 3,5 ton totalvikt. I gengäld erhöll de auktoriserade bilskrotarna ensamrätt att utfärda skrotintyg för avregistrering hos Transportstyrelsen. Efter ett decenniums utvecklingsarbete har branschen lyckats nå ställt återvinningsmål, som även får innefatta återanvändning av begagnade bildelar. Och det har betytt att skrotbilarnas värde skjutit i höjden. Den ständiga reproduktionen av återvunnet järn, koppar och aluminium ger en lönsamhet, som kommer bilägarna till del. Ersättning, som bjuds i dag, är mångfalt större än den gamla indragna statliga skrotpremien. Så idag tjänar ingen på dumpning av skrotbilar i naturen.

Lämna din Peugeot till en auktoriserad skrot när den är uttjänt

Men det krävs vissa förberedelser för skrotning hos en auktoriserad bilskrot i Göteborg. Senaste utgåvan av registreringsbeviset skall lämnas tillsammans med fordonet. En fullmakt krävs om fordonet lämnas in av någon annan än ägaren. Vid dödsbo gäller speciella regler. Legitimering skall ske när mottagningsbeviset lämnas ut. Det här dokumentet är ett kvitto för att ägaransvaret övergått till mottagaren och gäller som värdehandling till information om strykning ur vägtrafikregistret erhållits.

Konsekvensen har blivit att synen av övergivna gamla bilar närmast försvunnit. Under året har 6 784 st. Peugeot strukits ur vägtrafikregistret, medan 9 617 har nyregistrerats. I augusti skrotades 17 372 personbilar, medan 23 179 nyregistrerades. Och under året har 125 712 personbilar skrotats medan 232 529 har nyregistrerats.


De 5 mest frekventa skrotade Peugeot modellerna i augusti visas nedan

243 st. modell 307 har skrotats

186 st. modell 206 har skrotats

87 st. Partner har skrotats

79 st. modell 406 har skrotats

75 st. modell 407 har skrotats

De 5 mest frekventa nyregistrerade Peugeot modellerna i augusti visas nedan

259 st. modell 3008 har nyregistrerats

221 st. modell 2008 har nyregistrerats

93 st. Expert har nyregistrerats

81 st. modell 5008 har nyregistrerats

80 st. modell 208 har nyregistrerats

KLICKA HÄR för att se statistik på övriga bilmärken