Skrotade och nyregistrerade Peugeot bilar juli 2021

Här presenteras statistik om antalet skrotade och nyregistrerade Peugeot bilar juli 2021. I diagrammet visas de 5 mest frekventa Peugeot modellerna som skrotas. I juli har totalt 736 st. Peugeot bilar lämnats för skrotning i Sverige samt 871 st. har nyregistrerats.

Drivmedel för skrotade Peugeot modeller i juli

546 st. Bensin

183 st. Diesel

6 st. Ethanol

1 st. Plug-in Hybrid Bensin

Drivmedel för nyregistrerade Peugeot modeller i juli

386 st. Bensin

224 st. Diesel

132 st. Plug-in Hybrid Bensin

130 st. Electric

Stort återvinningsvärde i uttjänta Peugeot bilar

Naturvårdsverkets förordningar ”SFS 2007/185” till bilproducenterna samt ”Bilskrotningsförordningen SFS 2007/186” har bidragit till ett ökat intresse för Peugeot-ägare att skrota bilen. I korthet innehåller direktiven krav på 95 procents återvinning av bilens vikt samt förbud att kräva betalning för skrotning av fordon upp till 3,5 ton totalvikt. I gengäld erhöll de auktoriserade bilskrotarna ensamrätt att utfärda skrotintyg för avregistrering hos Transportstyrelsen. Efter ett decenniums utvecklingsarbete har branschen lyckats nå ställt återvinningsmål, som även får innefatta återanvändning av begagnade bildelar. Och det har betytt att skrotbilarnas värde skjutit i höjden. Den ständiga reproduktionen av återvunnet järn, koppar och aluminium ger en lönsamhet, som kommer bilägarna till del. Ersättning, som bjuds i dag, är mångfalt större än den gamla indragna statliga skrotpremien. Så idag tjänar ingen på dumpning av skrotbilar i naturen.

Lämna din Peugeot till en auktoriserad skrot när den är uttjänt

Men det krävs vissa förberedelser för skrotning hos en auktoriserad bilskrot i Göteborg. Senaste utgåvan av registreringsbeviset skall lämnas tillsammans med fordonet. En fullmakt krävs om fordonet lämnas in av någon annan än ägaren. Vid dödsbo gäller speciella regler. Legitimering skall ske när mottagningsbeviset lämnas ut. Det här dokumentet är ett kvitto för att ägaransvaret övergått till mottagaren och gäller som värdehandling till information om strykning ur vägtrafikregistret erhållits.

Konsekvensen har blivit att synen av övergivna gamla bilar närmast försvunnit. Under året har 5 875 st. Peugeot strukits ur vägtrafikregistret, medan 8 766 har nyregistrerats. I juli skrotades 14 125 personbilar, medan 17 888 nyregistrerades. Och under året har 108 348 personbilar skrotats medan 210 350 har nyregistrerats.


De 5 mest frekventa skrotade Peugeot modellerna i juli visas nedan

205 st. modell 307 har skrotats

155 st. modell 206 har skrotats

66 st. Partner har skrotats

54 st. modell 406 har skrotats

52 st. modell 407 har skrotats

De 5 mest frekventa nyregistrerade Peugeot modellerna i juli visas nedan

284 st. modell 3008 har nyregistrerats

255 st. modell 2008 har nyregistrerats

103 st. modell 208 har nyregistrerats

95 st. modell 5008 har nyregistrerats

61 st. Expert har nyregistrerats

KLICKA HÄR för att se statistik på övriga bilmärken