Skrotade och nyregistrerade Kia bilar januari 2021

Här presenteras statistik om antalet skrotade och nyregistrerade Kia bilar i januari 2021. I diagrammet visas de 5 mest frekventa Kia modellerna som skrotas. I januari har totalt 155 Kia bilar lämnats för skrotning i Sverige samt 2 015 har nyregistrerats.

Drivmedel för skrotade Kia modeller i januari (redovisade)

82 st. Bensin

68 st. Diesel

2 st. Mild Hybrid-Bensin

2 st. Plug-in Hybrid Bensin

1 st. Electric

Drivmedel för nyregistrerade Kia modeller i januari (redovisade)

1 192 st. Plug-in Hybrid Bensin

323 st. Bensin

277 st. Electric

157 st. Mild-Hybrid Bensin

39 st. Diesel

Stort återvinningsvärde i uttjänta Kia bilar

Naturvårdsverkets förordningar ”SFS 2007/185” till bilproducenterna samt ”Bilskrotningsförordningen SFS 2007/186” har bidragit till ett ökat intresse för Kia-ägare att skrota bilen. I korthet innehåller direktiven krav på 95 procents återvinning av bilens vikt samt förbud att kräva betalning för skrotning av fordon upp till 3,5 ton totalvikt. I gengäld erhöll de auktoriserade bilskrotarna ensamrätt att utfärda skrotintyg för avregistrering hos Transportstyrelsen. Efter ett decenniums utvecklingsarbete har branschen lyckats nå ställt återvinningsmål, som även får innefatta återanvändning av begagnade bildelar. Och det har betytt att skrotbilarnas värde skjutit i höjden. Den ständiga reproduktionen av återvunnet järn, koppar och aluminium ger en lönsamhet, som kommer bilägarna till del. Ersättning, som bjuds i dag, är mångfalt större än den gamla indragna statliga skrotpremien. Så idag tjänar ingen på dumpning av skrotbilar i naturen.

Lämna din Kia till en auktoriserad skrot när den är uttjänt

Men det krävs vissa förberedelser för skrotning hos en auktoriserad bilskrot i Göteborg. Senaste utgåvan av registreringsbeviset skall lämnas tillsammans med fordonet. En fullmakt krävs om fordonet lämnas in av någon annan än ägaren. Vid dödsbo gäller speciella regler. Legitimering skall ske när mottagningsbeviset lämnas ut. Det här dokumentet är ett kvitto för att ägaransvaret övergått till mottagaren och gäller som värdehandling till information om strykning ur vägtrafikregistret erhållits.

Konsekvensen har blivit att synen av övergivna gamla bilar närmast försvunnit. I januari skrotades 12 311 personbilar medan 22 911 nyregistrerades.


De 5 mest frekventa skrotade Kia modellerna i januari visas nedan

58 st. Ceed 22

22 st. Rio

Rio 21 st. Picanto

14 st. Sportage

8 st. Sorento

De 5 mest frekventa nyregistrerade Kia modellerna i januari visas nedan

779 st. Ceed

584 st. Niro

222 st. Picanto

134 st. Stonic

116 st. Rio

KLICKA HÄR för att se statistik på övriga bilmärken