Skrotade och nyregistrerade Peugeot bilar april 2021

Här presenteras statistik om antalet skrotade och nyregistrerade Peugeot bilar april 2021. I diagrammet visas de 5 mest frekventa Peugeot modellerna som skrotas. I april har totalt 910 st. Peugeot bilar lämnats för skrotning i Sverige samt 1 020 st. har nyregistrerats.

Drivmedel för skrotade Peugeot modeller i april

615 st. Bensin

265 st. Diesel

10 st. Ethanol

Drivmedel för nyregistrerade Peugeot modeller i april

335 st. Bensin

319 st. Diesel

286 st. Electric

80 st. Plug-in Hybrid Bensin

Stort återvinningsvärde i uttjänta Peugeot bilar

Naturvårdsverkets förordningar ”SFS 2007/185” till bilproducenterna samt ”Bilskrotningsförordningen SFS 2007/186” har bidragit till ett ökat intresse för Peugeot-ägare att skrota bilen. I korthet innehåller direktiven krav på 95 procents återvinning av bilens vikt samt förbud att kräva betalning för skrotning av fordon upp till 3,5 ton totalvikt. I gengäld erhöll de auktoriserade bilskrotarna ensamrätt att utfärda skrotintyg för avregistrering hos Transportstyrelsen. Efter ett decenniums utvecklingsarbete har branschen lyckats nå ställt återvinningsmål, som även får innefatta återanvändning av begagnade bildelar. Och det har betytt att skrotbilarnas värde skjutit i höjden. Den ständiga reproduktionen av återvunnet järn, koppar och aluminium ger en lönsamhet, som kommer bilägarna till del. Ersättning, som bjuds i dag, är mångfalt större än den gamla indragna statliga skrotpremien. Så idag tjänar ingen på dumpning av skrotbilar i naturen.

Lämna din Peugeot till en auktoriserad skrot när den är uttjänt

Men det krävs vissa förberedelser för skrotning hos en auktoriserad bilskrot i Göteborg. Senaste utgåvan av registreringsbeviset skall lämnas tillsammans med fordonet. En fullmakt krävs om fordonet lämnas in av någon annan än ägaren. Vid dödsbo gäller speciella regler. Legitimering skall ske när mottagningsbeviset lämnas ut. Det här dokumentet är ett kvitto för att ägaransvaret övergått till mottagaren och gäller som värdehandling till information om strykning ur vägtrafikregistret erhållits.

Konsekvensen har blivit att synen av övergivna gamla bilar närmast försvunnit. Under året har 3 318 st. Peugeot strukits ur vägtrafikregistret, medan 5 123 har nyregistrerats. I april skrotades 16 109 personbilar, medan 23 465 nyregistrerades. Och under året har 61 233 personbilar skrotats medan 127 081 har nyregistrerats.


De 5 mest frekventa skrotade Peugeot modellerna i april visas nedan

239 st. modell 307 har skrotats

167 st. modell 206 har skrotats

82 st. modell 406 har skrotats

74 st. Partner har skrotats

61 st. modell 407 har skrotats

De 5 mest frekventa nyregistrerade Peugeot modellerna i april visas nedan

240 st. modell 3008 har nyregistrerats

209 st. modell 208 har nyregistrerats

175 st. modell 2008 har nyregistrerats

150 st. modell 5008 har nyregistrerats

99 st. Partner har nyregistrerats

KLICKA HÄR för att se statistik på övriga bilmärken