Skrotade och nyregistrerade Peugeot bilar maj 2021

Här presenteras statistik om antalet skrotade och nyregistrerade Peugeot bilar maj 2021. I diagrammet visas de 5 mest frekventa Peugeot modellerna som skrotas. I maj har totalt 893 st. Peugeot bilar lämnats för skrotning i Sverige samt 1 209 st. har nyregistrerats.

Drivmedel för skrotade Peugeot modeller i maj

633 st. Bensin

254 st. Diesel

5 st. Ethanol

1 st. Electric

Drivmedel för nyregistrerade Peugeot modeller i maj

617 st. Bensin

240 st. Diesel

201 st. Plug-in Hybrid Bensin

151 st. Electric

Stort återvinningsvärde i uttjänta Peugeot bilar

Naturvårdsverkets förordningar ”SFS 2007/185” till bilproducenterna samt ”Bilskrotningsförordningen SFS 2007/186” har bidragit till ett ökat intresse för Peugeot-ägare att skrota bilen. I korthet innehåller direktiven krav på 95 procents återvinning av bilens vikt samt förbud att kräva betalning för skrotning av fordon upp till 3,5 ton totalvikt. I gengäld erhöll de auktoriserade bilskrotarna ensamrätt att utfärda skrotintyg för avregistrering hos Transportstyrelsen. Efter ett decenniums utvecklingsarbete har branschen lyckats nå ställt återvinningsmål, som även får innefatta återanvändning av begagnade bildelar. Och det har betytt att skrotbilarnas värde skjutit i höjden. Den ständiga reproduktionen av återvunnet järn, koppar och aluminium ger en lönsamhet, som kommer bilägarna till del. Ersättning, som bjuds i dag, är mångfalt större än den gamla indragna statliga skrotpremien. Så idag tjänar ingen på dumpning av skrotbilar i naturen.

Lämna din Peugeot till en auktoriserad skrot när den är uttjänt

Men det krävs vissa förberedelser för skrotning hos en auktoriserad bilskrot i Göteborg. Senaste utgåvan av registreringsbeviset skall lämnas tillsammans med fordonet. En fullmakt krävs om fordonet lämnas in av någon annan än ägaren. Vid dödsbo gäller speciella regler. Legitimering skall ske när mottagningsbeviset lämnas ut. Det här dokumentet är ett kvitto för att ägaransvaret övergått till mottagaren och gäller som värdehandling till information om strykning ur vägtrafikregistret erhållits.

Konsekvensen har blivit att synen av övergivna gamla bilar närmast försvunnit. Under året har 4 211 st. Peugeot strukits ur vägtrafikregistret, medan 6 332 har nyregistrerats. I maj skrotades 16 255 personbilar, medan 26 674 nyregistrerades. Och under året har 77 488 personbilar skrotats medan 153 755 har nyregistrerats.


De 5 mest frekventa skrotade Peugeot modellerna i maj visas nedan

234 st. modell 307 har skrotats

183 st. modell 206 har skrotats

107 st. Partner har skrotats

67 st. modell 406 har skrotats

52 st. modell 407 har skrotats

De 5 mest frekventa nyregistrerade Peugeot modellerna i maj visas nedan

359 st. modell 3008 har nyregistrerats

243 st. modell 2008 har nyregistrerats

207st. Modell 208 har nyregistrerats

125 st. Partner har nyregistrerats

66 st. modell 5008 har nyregistrerats

KLICKA HÄR för att se statistik på övriga bilmärken