Skrotade och nyregistrerade Peugeot bilar mars 2021

Här presenteras statistik om antalet skrotade och nyregistrerade Peugeot bilar mars 2021. I diagrammet visas de 5 mest frekventa Peugeot modellerna som skrotas. I mars har totalt 1000 st. Peugeot bilar lämnats för skrotning i Sverige samt 2291 st. har nyregistrerats.

Drivmedel för skrotade Peugeot modeller i mars

686 st. Bensin

304 st. Diesel

9 st. Ethanol

1 st. Mild-Hybrid Diesel

Drivmedel för nyregistrerade Peugeot modeller i mars

970 st. Bensin

790 st. Diesel

490 st. Plug-in Hybrid Bensin

31 st. Electric

Stort återvinningsvärde i uttjänta Peugeot bilar

Naturvårdsverkets förordningar ”SFS 2007/185” till bilproducenterna samt ”Bilskrotningsförordningen SFS 2007/186” har bidragit till ett ökat intresse för Peugeot-ägare att skrota bilen. I korthet innehåller direktiven krav på 95 procents återvinning av bilens vikt samt förbud att kräva betalning för skrotning av fordon upp till 3,5 ton totalvikt. I gengäld erhöll de auktoriserade bilskrotarna ensamrätt att utfärda skrotintyg för avregistrering hos Transportstyrelsen. Efter ett decenniums utvecklingsarbete har branschen lyckats nå ställt återvinningsmål, som även får innefatta återanvändning av begagnade bildelar. Och det har betytt att skrotbilarnas värde skjutit i höjden. Den ständiga reproduktionen av återvunnet järn, koppar och aluminium ger en lönsamhet, som kommer bilägarna till del. Ersättning, som bjuds i dag, är mångfalt större än den gamla indragna statliga skrotpremien. Så idag tjänar ingen på dumpning av skrotbilar i naturen.

Lämna din Peugeot till en auktoriserad skrot när den är uttjänt

Men det krävs vissa förberedelser för skrotning hos en auktoriserad bilskrot i Göteborg. Senaste utgåvan av registreringsbeviset skall lämnas tillsammans med fordonet. En fullmakt krävs om fordonet lämnas in av någon annan än ägaren. Vid dödsbo gäller speciella regler. Legitimering skall ske när mottagningsbeviset lämnas ut. Det här dokumentet är ett kvitto för att ägaransvaret övergått till mottagaren och gäller som värdehandling till information om strykning ur vägtrafikregistret erhållits.

Konsekvensen har blivit att synen av övergivna gamla bilar närmast försvunnit. Under året har 2 408 st. Peugeot strukits ur vägtrafikregistret, medan 4 103 har nyregistrerats. I mars skrotades 18 683 personbilar, medan 55161 nyregistrerades. Och under året har 45 124 personbilar skrotats medan 103 616 har nyregistrerats.


De 5 mest frekventa skrotade Peugeot modellerna i mars visas nedan

275 st. modell 307 har skrotats

187 st. modell 206 har skrotats

108 st. Partner har skrotats

66 st. modell 406 har skrotats

63 st. modell 407 har skrotats

De 5 mest frekventa nyregistrerade Peugeot modellerna i mars visas nedan

632 st. modell 3008 har nyregistrerats

499 st. Partner har nyregistrerats

289 st. modell 2008 har nyregistrerats

247 st. Expert har nyregistrerats

210 st. modell 208 har nyregistrerats

KLICKA HÄR för att se statistik på övriga bilmärken