Skrotade och nyregistrerade Nissan bilar januari 2022

Här presenteras statistik om antalet skrotade och nyregistrerade Nissan-bilar i januari 2022. I diagrammet visas de 5 mest frekventa Nissan-modeller som skrotas. I denna månad har totalt 266 Nissan-bilar lämnats för skrotning i Sverige samt 327 har nyregistrerats.

Drivmedel för skrotade Nissan i januari (redovisade)

205 st. Bensin

60 st. Diesel

1 st. Electric

Drivmedel för nyregistrerade Nissan i januari (redovisade)

237 st. Electric

70 st. Mild-Hybrid Bensin

20 st. Bensin

Nissan:s försäljning av el-varianter jämförd med genomsnittsvärden

Under nuvarande år har 327 Nissan nyregistrerats varav 237 (72,5 %) har varit Electric och 0 (0 %) har varit Plug-in Hybrid samt 266 Nissan har skrotats.

Under samma tid har 19 230 personbilar nyregistrerats varav 4 698 (24,4 %) har varit Electric och 4 851 (25,2 %) har varit Plug-in Hybrid samt 11 000 har skrotats.

De 5 mest frekventa skrotade Nissan-modeller i januari visas nedan

62 st. Micra har skrotats

45 st. Primera har skrotats

42 st. Almera har skrotats

23 st. Qashqai har skrotats

15 st. Sunny har skrotats

De 5 mest frekventa nyregistrerade Nissan-modeller i januari visas nedan

234 st. Leaf har nyregistrerats

77 st. Qashqai har nyregistrerats

10 st. Juke har nyregistrerats

3 st. NV200 har nyregistrerats

2 st. X-Trail har nyregistrerats

Stort återvinningsvärde i uttjänta Nissan-bilar

Naturvårdsverkets förordningar ”SFS 2007/185” till bilproducenterna samt ”Bilskrotningsförordningen SFS 2007/186” har bidragit till ett ökat intresse för Nissan-ägare att skrota bilen. I korthet innehåller direktiven krav på 95 procents återvinning av bilens vikt samt förbud att kräva betalning för skrotning av fordon upp till 3,5 ton totalvikt. I gengäld erhöll de auktoriserade bilskrotarna ensamrätt att utfärda skrotintyg för avregistrering hos Transportstyrelsen. Efter ett decenniums utvecklingsarbete har branschen lyckats nå ställt återvinningsmål, som även får innefatta återanvändning av begagnade bildelar. Och det har betytt att skrotbilarnas värde skjutit i höjden. Den ständiga reproduktionen av återvunnet järn, koppar och aluminium ger en lönsamhet, som kommer bilägarna till del. Ersättning, som bjuds i dag, är mångfalt större än den gamla indragna statliga skrotpremien. Så idag tjänar ingen på dumpning av skrotbilar i naturen.

Lämna din Nissan till en auktoriserad skrot när den är uttjänt

Men det krävs vissa förberedelser för skrotning hos en auktoriserad bilskrot i Göteborg. Senaste utgåvan av registreringsbeviset skall lämnas tillsammans med fordonet. En fullmakt krävs om fordonet lämnas in av någon annan än ägaren. Vid dödsbo gäller speciella regler. Legitimering skall ske när mottagningsbeviset lämnas ut. Det här dokumentet är ett kvitto för att ägaransvaret övergått till mottagaren och gäller som värdehandling till information om strykning ur vägtrafikregistret erhållits.

KLICKA HÄR för att se statistik på övriga bilmärken