Skrotade och nyregistrerade Opel bilar januari 2021

Här presenteras statistik om antalet skrotade och nyregistrerade Opel bilar i januari 2021. I diagrammet visas de 5 mest frekventa Opel modellerna som skrotas. I januari har totalt 657 st. Opel bilar lämnats för skrotning i Sverige samt 360 har nyregistrerats.

Drivmedel för skrotade Opel modeller i januari (redovisade)

550 st. Bensin

97 st. Diesel

10 st. Natural Gas

Drivmedel för nyregistrerade Opel i januari (redovisade)

255 st. Bensin

90 st. Diesel

9 st. Electric

6 st. Plug-in Hybrid Bensin

Stort återvinningsvärde i uttjänta Opel bilar

Naturvårdsverkets förordningar ”SFS 2007/185” till bilproducenterna samt ”Bilskrotningsförordningen SFS 2007/186” har bidragit till ett ökat intresse för Opel-ägare att skrota bilen. I korthet innehåller direktiven krav på 95 procents återvinning av bilens vikt samt förbud att kräva betalning för skrotning av fordon upp till 3,5 ton totalvikt. I gengäld erhöll de auktoriserade bilskrotarna ensamrätt att utfärda skrotintyg för avregistrering hos Transportstyrelsen. Efter ett decenniums utvecklingsarbete har branschen lyckats nå ställt återvinningsmål, som även får innefatta återanvändning av begagnade bildelar. Och det har betytt att skrotbilarnas värde skjutit i höjden. Den ständiga reproduktionen av återvunnet järn, koppar och aluminium ger en lönsamhet, som kommer bilägarna till del. Ersättning, som bjuds i dag, är mångfalt större än den gamla indragna statliga skrotpremien. Så idag tjänar ingen på dumpning av skrotbilar i naturen.

Lämna din Opel till en auktoriserad skrot när den är uttjänt

Men det krävs vissa förberedelser för skrotning hos en auktoriserad bilskrot i Göteborg. Senaste utgåvan av registreringsbeviset skall lämnas tillsammans med fordonet. En fullmakt krävs om fordonet lämnas in av någon annan än ägaren. Vid dödsbo gäller speciella regler. Legitimering skall ske när mottagningsbeviset lämnas ut. Det här dokumentet är ett kvitto för att ägaransvaret övergått till mottagaren och gäller som värdehandling till information om strykning ur vägtrafikregistret erhållits.

Konsekvensen har blivit att synen av övergivna gamla bilar närmast försvunnit. I januari skrotades 12 311 personbilar medan 22 911 nyregistrerades.

De 5 mest frekventa skrotade Opel modeller i januari visas nedan

256 st. Astra har skrotats

109 st. Vectra har skrotats

70 st. Corda har skrotats

50 st. Combo har skrotats

47 st. Zafira har skrotats

De 5 mest frekventa nyregistrerade Opel modellerna i januari visas nedan

126 st. Grandland har nyregistrerats

102 st. Corsa har nyregistrerats

36 st. Corsa har nyregistrerats

19 st. Vivaro har nyregistrerats

9 st. Zafira har nyregistrerats

KLICKA HÄR för att se statistik på övriga bilmärken