Skrotade och nyregistrerade Opel bilar februari 2021

Här presenteras statistik om antalet skrotade och nyregistrerade Opel bilar i februari 2021. I diagrammet visas de 5 mest frekventa Opel modellerna som skrotas. I februari har totalt 710 st. Opel bilar lämnats för skrotning i Sverige samt 389 har nyregistrerats.

Drivmedel för skrotade Opel modeller i februari (redovisade)

505 st. Bensin

110 st. Diesel

5 st. Natural Gas

Drivmedel för nyregistrerade Opel i februari (redovisade)

234 st. Bensin

116 st. Diesel

27 st. Electric

12 st. Plug-in Hybrid Bensin

Stort återvinningsvärde i uttjänta Opel bilar

Naturvårdsverkets förordningar ”SFS 2007/185” till bilproducenterna samt ”Bilskrotningsförordningen SFS 2007/186” har bidragit till ett ökat intresse för Opel-ägare att skrota bilen. I korthet innehåller direktiven krav på 95 procents återvinning av bilens vikt samt förbud att kräva betalning för skrotning av fordon upp till 3,5 ton totalvikt. I gengäld erhöll de auktoriserade bilskrotarna ensamrätt att utfärda skrotintyg för avregistrering hos Transportstyrelsen. Efter ett decenniums utvecklingsarbete har branschen lyckats nå ställt återvinningsmål, som även får innefatta återanvändning av begagnade bildelar. Och det har betytt att skrotbilarnas värde skjutit i höjden. Den ständiga reproduktionen av återvunnet järn, koppar och aluminium ger en lönsamhet, som kommer bilägarna till del. Ersättning, som bjuds i dag, är mångfalt större än den gamla indragna statliga skrotpremien. Så idag tjänar ingen på dumpning av skrotbilar i naturen.

Lämna din Opel till en auktoriserad skrot när den är uttjänt

Men det krävs vissa förberedelser för skrotning hos en auktoriserad bilskrot i Göteborg. Senaste utgåvan av registreringsbeviset skall lämnas tillsammans med fordonet. En fullmakt krävs om fordonet lämnas in av någon annan än ägaren. Vid dödsbo gäller speciella regler. Legitimering skall ske när mottagningsbeviset lämnas ut. Det här dokumentet är ett kvitto för att ägaransvaret övergått till mottagaren och gäller som värdehandling till information om strykning ur vägtrafikregistret erhållits.

Konsekvensen har blivit att synen av övergivna gamla bilar närmast försvunnit. Under året har 1 499 st. Opel strukits ur vägtrafikregistret, medan 812 har nyregistrerats. I februari skrotades 14 130 personbilar, medan 25 544 nyregistrerades. Och under året har 28 921 personbilar skrotats medan 57 338 har nyregistrerats.

De 5 mest frekventa skrotade Opel modeller i februari visas nedan

261 st. Astra har skrotats

108 st. Vectra har skrotats

98 st. Corsa har skrotats

61 st. Zafira har skrotats

42 st. Combo har skrotats

De 5 mest frekventa nyregistrerade Opel modellerna i februari visas nedan

162 st. Grandland har nyregistrerats

96 st. Corsa har nyregistrerats

57 st. Combo har nyregistrerats

35 st. Vivaro har nyregistrerats

12 st. Zafira har nyregistrerats

KLICKA HÄR för att se statistik på övriga bilmärken