Skrotade och nyregistrerade Nissan-bilar februari 2022

Här presenteras statistik om antalet skrotade och nyregistrerade Nissan-bilar i februari 2022. I diagrammet visas de 5 mest frekventa Nissan-modeller som skrotas. I denna månad har totalt 294 Nissan-bilar lämnats för skrotning i Sverige samt 363 har nyregistrerats.

Drivmedel för skrotade Nissan i februari (redovisade)

226 st. Bensin

64 st. Diesel

4 st. Electric

Drivmedel för nyregistrerade Nissan i februari (redovisade)

174 st. Electric

152 st. Mild-Hybrid Bensin

36 st. Bensin

1 st. Diesel

Nissan:s försäljning av el-varianter jämförd med genomsnittsvärden

Under nuvarande år har 734 Nissan nyregistrerats varav 433 (59,0 %) har varit Electric och 0 (0 %) har varit Plug-in Hybrid samt 602 Nissan har skrotats.

Under samma tid har 44 640 personbilar nyregistrerats varav 10 947 (24,5 %) har varit Electric och 10502 (23,5 %) har varit Plug-in Hybrid samt 25 573 har skrotats.

De 5 mest frekventa skrotade Nissan-modeller i februari visas nedan

70 st. Micra har skrotats

54 st. Primera har skrotats

47 st. Almera har skrotats

24 st. Navara har skrotats

19 st. Qashqai har skrotats

De 5 mest frekventa nyregistrerade Nissan-modeller i februari visas nedan

172 st. Leaf har nyregistrerats

154 st. Qashqai har nyregistrerats

22 st. Juke har nyregistrerats

8 st. X-Trail har nyregistrerats

3 st. Micra har nyregistrerats

Stort återvinningsvärde i uttjänta Nissan-bilar

Naturvårdsverkets förordningar ”SFS 2007/185” till bilproducenterna samt ”Bilskrotningsförordningen SFS 2007/186” har bidragit till ett ökat intresse för Nissan-ägare att skrota bilen. I korthet innehåller direktiven krav på 95 procents återvinning av bilens vikt samt förbud att kräva betalning för skrotning av fordon upp till 3,5 ton totalvikt. I gengäld erhöll de auktoriserade bilskrotarna ensamrätt att utfärda skrotintyg för avregistrering hos Transportstyrelsen. Efter ett decenniums utvecklingsarbete har branschen lyckats nå ställt återvinningsmål, som även får innefatta återanvändning av begagnade bildelar. Och det har betytt att skrotbilarnas värde skjutit i höjden. Den ständiga reproduktionen av återvunnet järn, koppar och aluminium ger en lönsamhet, som kommer bilägarna till del. Ersättning, som bjuds i dag, är mångfalt större än den gamla indragna statliga skrotpremien. Så idag tjänar ingen på dumpning av skrotbilar i naturen.

Lämna din Nissan till en auktoriserad skrot när den är uttjänt

Men det krävs vissa förberedelser för skrotning hos en auktoriserad bilskrot i Göteborg. Senaste utgåvan av registreringsbeviset skall lämnas tillsammans med fordonet. En fullmakt krävs om fordonet lämnas in av någon annan än ägaren. Vid dödsbo gäller speciella regler. Legitimering skall ske när mottagningsbeviset lämnas ut. Det här dokumentet är ett kvitto för att ägaransvaret övergått till mottagaren och gäller som värdehandling till information om strykning ur vägtrafikregistret erhållits.

KLICKA HÄR för att se statistik på övriga bilmärken