Skrotade och nyregistrerade Opel bilar december 2021

Här presenteras statistik om antalet skrotade och nyregistrerade Opel bilar i december 2021. I diagrammet visas de 5 mest frekventa Opel modellerna som skrotas. I december har totalt 587 st. Opel bilar lämnats för skrotning i Sverige samt 187 har nyregistrerats.

Drivmedel för skrotade Opel modeller i december (redovisade)

508 st. Bensin

73 st. Diesel

6 st. Natural Gas

Drivmedel för nyregistrerade Opel i december (redovisade)

72 st. Electric

70 st. Bensin

33 st. Diesel

12 st. Plug-in Hybrid Bensin

Stort återvinningsvärde i uttjänta Opel bilar

Naturvårdsverkets förordningar ”SFS 2007/185” till bilproducenterna samt ”Bilskrotningsförordningen SFS 2007/186” har bidragit till ett ökat intresse för Opel-ägare att skrota bilen. I korthet innehåller direktiven krav på 95 procents återvinning av bilens vikt samt förbud att kräva betalning för skrotning av fordon upp till 3,5 ton totalvikt. I gengäld erhöll de auktoriserade bilskrotarna ensamrätt att utfärda skrotintyg för avregistrering hos Transportstyrelsen. Efter ett decenniums utvecklingsarbete har branschen lyckats nå ställt återvinningsmål, som även får innefatta återanvändning av begagnade bildelar. Och det har betytt att skrotbilarnas värde skjutit i höjden. Den ständiga reproduktionen av återvunnet järn, koppar och aluminium ger en lönsamhet, som kommer bilägarna till del. Ersättning, som bjuds i dag, är mångfalt större än den gamla indragna statliga skrotpremien. Så idag tjänar ingen på dumpning av skrotbilar i naturen.

Lämna din Opel till en auktoriserad skrot när den är uttjänt

Men det krävs vissa förberedelser för skrotning hos en auktoriserad bilskrot i Göteborg. Senaste utgåvan av registreringsbeviset skall lämnas tillsammans med fordonet. En fullmakt krävs om fordonet lämnas in av någon annan än ägaren. Vid dödsbo gäller speciella regler. Legitimering skall ske när mottagningsbeviset lämnas ut. Det här dokumentet är ett kvitto för att ägaransvaret övergått till mottagaren och gäller som värdehandling till information om strykning ur vägtrafikregistret erhållits.

Konsekvensen har blivit att synen av övergivna gamla bilar närmast försvunnit. Under året har 9 331 st. Opel strukits ur vägtrafikregistret, medan 5 065 har nyregistrerats. I december skrotades 11 794 personbilar medan 29 644 nyregistrerades. Och under året har 186 482 personbilar skrotats medan 333 320 har nyregistrerats.

De 5 mest frekventa skrotade Opel modeller i december visas nedan

236 st. Astra har skrotats

94 st. Corsa har skrotats

83 st. Vectra har skrotats

42 st. Zafira har skrotats

25 st. Combo har skrotats

De 5 mest frekventa nyregistrerade Opel modellerna i december visas nedan

50 st. Corsa har nyregistrerats

45 st. Mokka har nyregistrerats

33 st. Vivaro har nyregistrerats

16 st. Crossland har nyregistrerats

15 st. Grandland har nyregistrerats

KLICKA HÄR för att se statistik på övriga bilmärken