Skrotade och nyregistrerade Renault bilar december 2021

Här presenteras statistik om antalet skrotade och nyregistrerade Renault bilar i december 2021. I diagrammet visas de 5 mest frekventa Renault modellerna som skrotas. I december har totalt 689 Renault bilar lämnats för skrotning i Sverige samt 1 859 har nyregistrerats.

Drivmedel för skrotade Renault modeller i december (redovisade)

533 st. Bensin

128 st. Diesel

19 st. Ethanol

9 st. Electric

Drivmedel för nyregistrerade Renault i december (redovisade)

1 124 st. Electric

261 st. Diesel

239 st. Bensin

230 st. Plug-in Hybrid Bensin

5 st. Mild-Hybrid Bensin

Stort återvinningsvärde i uttjänta Renault bilar

Naturvårdsverkets förordningar ”SFS 2007/185” till bilproducenterna samt ”Bilskrotningsförordningen SFS 2007/186” har bidragit till ett ökat intresse för Renault-ägare att skrota bilen. I korthet innehåller direktiven krav på 95 procents återvinning av bilens vikt samt förbud att kräva betalning för skrotning av fordon upp till 3,5 ton totalvikt. I gengäld erhöll de auktoriserade bilskrotarna ensamrätt att utfärda skrotintyg för avregistrering hos Transportstyrelsen. Efter ett decenniums utvecklingsarbete har branschen lyckats nå ställt återvinningsmål, som även får innefatta återanvändning av begagnade bildelar. Och det har betytt att skrotbilarnas värde skjutit i höjden. Den ständiga reproduktionen av återvunnet järn, koppar och aluminium ger en lönsamhet, som kommer bilägarna till del. Ersättning, som bjuds i dag, är mångfalt större än den gamla indragna statliga skrotpremien. Så idag tjänar ingen på dumpning av skrotbilar i naturen.

Lämna din Renault till en auktoriserad skrot när den är uttjänt

Men det krävs vissa förberedelser för skrotning hos en auktoriserad bilskrot i Göteborg. Senaste utgåvan av registreringsbeviset skall lämnas tillsammans med fordonet. En fullmakt krävs om fordonet lämnas in av någon annan än ägaren. Vid dödsbo gäller speciella regler. Legitimering skall ske när mottagningsbeviset lämnas ut. Det här dokumentet är ett kvitto för att ägaransvaret övergått till mottagaren och gäller som värdehandling till information om strykning ur vägtrafikregistret erhållits.

Konsekvensen har blivit att synen av övergivna gamla bilar närmast försvunnit. Under året har 10 379 st. Renault strukits ur vägtrafikregistret medan 11 915 har nyregistrerats. I december skrotades 11 794 personbilar medan 29 644 nyregistrerades. Och under året har 186 482 personbilar skrotats medan 333 320 har nyregistrerats.

De 5 mest frekventa skrotade Renault modellerna i december visas nedan

206 st. Megane har skrotats

192 st. Clio har skrotats

89 st. Scenic har skrotats

62 st. Kangoo har skrotats

46 st. Laguna har skrotats

De 5 mest frekventa nyregistrerade Renault modeller i december visas nedan

1 029 st. Zoe har nyregistrerats

234 st. Captur har nyregistrerats

220 st. Kangoo

164 st. Clio har nyregistrerats

74 st. Master har nyregistrerats

KLICKA HÄR för att se statistik på övriga bilmärken