Skrotade och nyregistrerade Nissan bilar december 2021

Här presenteras statistik om antalet skrotade och nyregistrerade Nissan bilar i december 2021. I diagrammet visas de 5 mest frekventa Nissan modellerna som skrotas. I december har totalt 253 st. Nissan bilar lämnats för skrotning i Sverige samt 960 har nyregistrerats.

Drivmedel för skrotade Nissan modeller i december (redovisade)

189 st. Bensin

62 st. Diesel

1 st. Electric

1 st. Mild-Hybrid Bensin

Drivmedel för nyregistrerade Nissan i december (redovisade)

738 st. Electric

105 st. Mild-Hybrid Bensin

63 st. Bensin

54 st. Diesel

Stort återvinningsvärde i uttjänta Nissan bilar

Naturvårdsverkets förordningar ”SFS 2007/185” till bilproducenterna samt ”Bilskrotningsförordningen SFS 2007/186” har bidragit till ett ökat intresse för Nissan-ägare att skrota bilen. I korthet innehåller direktiven krav på 95 procents återvinning av bilens vikt samt förbud att kräva betalning för skrotning av fordon upp till 3,5 ton totalvikt. I gengäld erhöll de auktoriserade bilskrotarna ensamrätt att utfärda skrotintyg för avregistrering hos Transportstyrelsen. Efter ett decenniums utvecklingsarbete har branschen lyckats nå ställt återvinningsmål, som även får innefatta återanvändning av begagnade bildelar. Och det har betytt att skrotbilarnas värde skjutit i höjden. Den ständiga reproduktionen av återvunnet järn, koppar och aluminium ger en lönsamhet, som kommer bilägarna till del. Ersättning, som bjuds i dag, är mångfalt större än den gamla indragna statliga skrotpremien. Så idag tjänar ingen på dumpning av skrotbilar i naturen.

Lämna din Nissan till en auktoriserad skrot när den är uttjänt

Men det krävs vissa förberedelser för skrotning hos en auktoriserad bilskrot i Göteborg. Senaste utgåvan av registreringsbeviset skall lämnas tillsammans med fordonet. En fullmakt krävs om fordonet lämnas in av någon annan än ägaren. Vid dödsbo gäller speciella regler. Legitimering skall ske när mottagningsbeviset lämnas ut. Det här dokumentet är ett kvitto för att ägaransvaret övergått till mottagaren och gäller som värdehandling till information om strykning ur vägtrafikregistret erhållits.

Konsekvensen har blivit att synen av övergivna gamla bilar närmast försvunnit. Under året har 4 313 st. Nissan strukits ur vägtrafikregistret, medan 7 940 har nyregistrerats. I december skrotades 11 794 personbilar medan 29 644 nyregistrerades. Och under året har 186 482 personbilar skrotats medan 333 320 har nyregistrerats.

De 5 mest frekventa skrotade Nissan modeller i december visas nedan

60 st. Micra har skrotats

52 st. Almera har skrotat

24 st. Navara har skrotats

35 st. Primera har skrotats

19 st. Qashqai har skrotats

De 5 mest frekventa nyregistrerade Nissan modeller i december visas nedan

719 st. Leaf har nyregistrerats

115 st. Qashqai har nyregistrerats

46 st. Juke har nyregistrerats

19 st. NV200 har nyregistrerats

19 st. NV300 har nyregistrerats

KLICKA HÄR för att se statistik på övriga bilmärken