Skrotade och nyregistrerade Nissan bilar September 2021

Här presenteras statistik om antalet skrotade och nyregistrerade Nissan bilar i september 2021. I diagrammet visas de 5 mest frekventa Nissan modellerna som skrotas. I september har totalt 344 Nissan bilar lämnats för skrotning i Sverige medan 573 har nyregistrerats

Drivmedel för skrotade Nissan modeller i september

269 st. Bensin

72 st. Diesel

3 st Electric

Drivmedel för nyregistrerade Nissan i september

296 st. Electric

119 st. Bensin

113 st. Diesel

45 st. Mild-Hybrid Bensin

Stort återvinningsvärde i uttjänta Nissan bilar

Naturvårdsverkets förordningar ”SFS 2007/185” till bilproducenterna samt ”Bilskrotningsförordningen SFS 2007/186” har bidragit till ett ökat intresse för Nissan-ägare att skrota bilen. I korthet innehåller direktiven krav på 95 procents återvinning av bilens vikt samt förbud att kräva betalning för skrotning av fordon upp till 3,5 ton totalvikt. I gengäld erhöll de auktoriserade bilskrotarna ensamrätt att utfärda skrotintyg för avregistrering hos Transportstyrelsen. Efter ett decenniums utvecklingsarbete har branschen lyckats nå ställt återvinningsmål, som även får innefatta återanvändning av begagnade bildelar. Och det har betytt att skrotbilarnas värde skjutit i höjden. Den ständiga reproduktionen av återvunnet järn, koppar och aluminium ger en lönsamhet, som kommer bilägarna till del. Ersättning, som bjuds i dag, är mångfalt större än den gamla indragna statliga skrotpremien. Så idag tjänar ingen på dumpning av skrotbilar i naturen.

Lämna din Nissan till en auktoriserad skrot när den är uttjänt

Men det krävs vissa förberedelser för skrotning hos en auktoriserad bilskrot i Göteborg. Senaste utgåvan av registreringsbeviset skall lämnas tillsammans med fordonet. En fullmakt krävs om fordonet lämnas in av någon annan än ägaren. Vid dödsbo gäller speciella regler. Legitimering skall ske när mottagningsbeviset lämnas ut. Det här dokumentet är ett kvitto för att ägaransvaret övergått till mottagaren och gäller som värdehandling till information om strykning ur vägtrafikregistret erhållits.

Konsekvensen har blivit att synen av övergivna gamla bilar närmast försvunnit. Under året har 3 291 Nissan strukits ur vägtrafikregistret, medan 5 606 har nyregistrerats. I september skrotades 16 529 personbilar, medan 24 450 nyregistrerades. Och under året har 142 241 personbilar skrotats medan 257 968 har nyregistrerats.

De 5 mest frekventa skrotade Nissan modellerna för 2021 visas nedan.

I sept. har 70 st. Micra skrotats och under jan.-sept. har 778 st. skrotats

I sept. har 65 st. Primera skrotats och under jan.-sept. har 574 st. skrotats.

I sept. har 61 st. Almera skrotats och under jan.-sept. har 531 st. skrotats

I sept. har 33 st. Navara skrotats och under jan.-sept. har 327 st. skrotats

I sept. har 27 st. Qashqai skrotats och under jan.-sept. har 201 st. skrotats

De 5 mest frekventa nyregistrerade Nissan modellerna för 2021 visas nedan.

I sept. har 99 st. Qashqai nyregistrerats och under jan.-sept. har 2 247 nyregistrerat.

I sept. har 257 st. Leaf nyregistrerats och under jan.-sept. har 1 577 nyregistrerat

I sept. har 54 st. Navbara nyregistrerats och under jan.-sept. har 388 nyregistrerats

I sept. har 59 st. NV200 nyregistrerats och under jan.-sept. har 296 nyregistrerats

I sept. har 30 st. NV300 nyregistrerats och under jan.-sept. har 290 nyregistrerats

KLICKA HÄR för att se statistik på övriga bilmärken