Skrotade och nyregistrerade Mitsubishi bilar September 2021

Här presenteras statistik om antalet skrotade och nyregistrerade Mitsubishi bilar i september 2021. I diagrammet visas de 5 mest frekventa Mitsubishi modellerna som skrotas. I september har totalt 334 Mitsubishi bilar lämnats för skrotning i Sverige.

Drivmedel för skrotade Mitsubishi modeller i september

293 st. Bensin

33 st. Diesel

5 st. Etanol

3 st. Plug-in Hybrid Bensin

Drivmedel för nyregistrerade Mitsubishi modeller i september’

Inga sålda under sept.

Stort återvinningsvärde i uttjänta Mitsubishi bilar

Naturvårdsverkets förordningar ”SFS 2007/185” till bilproducenterna samt ”Bilskrotningsförordningen SFS 2007/186” har bidragit till ett ökat intresse för Mitsubishi-ägare att skrota bilen. I korthet innehåller direktiven krav på 95 procents återvinning av bilens vikt samt förbud att kräva betalning för skrotning av fordon upp till 3,5 ton totalvikt. I gengäld erhöll de auktoriserade bilskrotarna ensamrätt att utfärda skrotintyg för avregistrering hos Transportstyrelsen. Efter ett decenniums utvecklingsarbete har branschen lyckats nå ställt återvinningsmål, som även får innefatta återanvändning av begagnade bildelar. Och det har betytt att skrotbilarnas värde skjutit i höjden. Den ständiga reproduktionen av återvunnet järn, koppar och aluminium ger en lönsamhet, som kommer bilägarna till del. Ersättning, som bjuds i dag, är mångfalt större än den gamla indragna statliga skrotpremien. Så idag tjänar ingen på dumpning av skrotbilar i naturen.

Lämna din Mitsubishi till en auktoriserad skrot när den är uttjänt

Men det krävs vissa förberedelser för skrotning hos en auktoriserad bilskrot i Göteborg. Senaste utgåvan av registreringsbeviset skall lämnas tillsammans med fordonet. En fullmakt krävs om fordonet lämnas in av någon annan än ägaren. Vid dödsbo gäller speciella regler. Legitimering skall ske när mottagningsbeviset lämnas ut. Det här dokumentet är ett kvitto för att ägaransvaret övergått till mottagaren och gäller som värdehandling till information om strykning ur vägtrafikregistret erhållits.

Konsekvensen har blivit att synen av övergivna gamla bilar närmast försvunnit. Under året har 2 818 Mitsubishi strukits ur vägtrafikregistret, medan 871 har nyregistrerats. I september skrotades 16 529 personbilar, medan 24 450 nyregistrerades. Och under året har 142 241 personbilar skrotats medan 257 968 har nyregistrerats.

De 5 mest frekventa skrotade Mitsubishi modellerna för 2021 visas nedan.

I sept. har 66 st. Carisma skrotats och under året har 636 skrotat

I sept. har 55 Space Star skrotats och under året har 480 skrotats

I sept. har 37 st. Galant skrotats och under året har 403 skrotats

I sept. har 42 st. Lancer skrotats och under året har 338 skrotats

I sept. har 42 st. Colt skrotats och under året har 318 skrotats

De 5 mest frekventa nyregistrerade Mitsubishi modellerna för 2021 visas nedan.

605 st. Oulander har nyregistrerats under jan.- aug.

107 st. Space Star har nyregistrerats under jan.- aug.

101 st. EclipseC har nyregistrerats under jan.- aug.

42 st. ASX har nyregistrerats under jan.- aug.

16 st. L200 har nyregistrerats under jan.- aug.