Skrotade och nyregistrerade BMW bilar September 2021

Här presenteras statistik för antalet skrotade och nyregistrerade BMW-bilar i september 2021. I diagrammet visas de 5 mest frekventa BMW modellerna som skrotas. I september har totalt 441 BMW bilar lämnats för skrotning i Sverige, medan 971 stycken har nyregistrerats.

Drivmedel för skrotade BMW modeller i september

266 st. Bensin

170 st. Diesel

3 st. Plug-in Hybrid Bensin

1 st. Mild-Hybrid Diesel

1 st Electric

Drivmedel för nyregistrerade BMW i september

451 st. Plug-in Hybrid Bensin

167 st. Bensin

154 st. Electric

135 st. Mild-Hybrid Diesel

51 st. Diesel

13 st. Mild-Hybrid Bensin

Stort återvinningsvärde i uttjänta BMW bilar

Naturvårdsverkets förordningar ”SFS 2007/185” till bilproducenterna samt ”Bilskrotningsförordningen SFS 2007/186” har bidragit till ett ökat intresse för BMW-ägare att skrota bilen. I korthet innehåller direktiven krav på 95 procents återvinning av bilens vikt samt förbud att kräva betalning för skrotning av fordon upp till 3,5 ton totalvikt. I gengäld erhöll de auktoriserade bilskrotarna ensamrätt att utfärda skrotintyg för avregistrering hos Transportstyrelsen. Efter ett decenniums utvecklingsarbete har branschen lyckats nå ställt återvinningsmål, som även får innefatta återanvändning av begagnade bildelar. Och det har betytt att skrotbilarnas värde skjutit i höjden. Den ständiga reproduktionen av återvunnet järn, koppar och aluminium ger en lönsamhet, som kommer bilägarna till del. Ersättning, som bjuds i dag, är mångfalt större än den gamla indragna statliga skrotpremien. Så idag tjänar ingen på dumpning av skrotbilar i naturen.

Lämna din BMW till en auktoriserad skrot när den är uttjänt

Men det krävs vissa förberedelser för skrotning hos en auktoriserad bilskrot i Göteborg. Senaste utgåvan av registreringsbeviset skall lämnas tillsammans med fordonet. En fullmakt krävs om fordonet lämnas in av någon annan än ägaren. Vid dödsbo gäller speciella regler. Legitimering skall ske när mottagningsbeviset lämnas ut. Det här dokumentet är ett kvitto för att ägaransvaret övergått till mottagaren och gäller som värdehandling till information om strykning ur vägtrafikregistret erhållits.

Konsekvensen har blivit att synen av övergivna gamla bilar närmast försvunnit. Under året har 3 894 BMW strukits ur vägtrafikregistret, medan 12 721 har nyregistrerats. I september skrotades 16 529 personbilar, medan 24 450 nyregistrerades. Och under året har 142 241 personbilar skrotats medan 257 968 har nyregistrerats.

De 5 mest frekventa skrotade BMW modellerna för 2021 visas nedan.

I sept. har 189 st. 3-Series skrotats, och under 2021 har 1796 skrotats

I sept. har 176 st. 5-Series skrotats, och under 2021 har 1522 skrotats

I sept. har 34 st. 1-Series skrotats, och under 2021 har 239 skrotats

I sept. har 7 st. X-5 skrotats, och under 2021 har 68 skrotats

I sept. har 8 st. X-3 skrotats, och under 2021 har 52 skrotats

De 5 mest frekventa nyregistrerade BMW modellerna för 2021 visas nedan.

I sept. har 211 st. 3-Series nyregistrerats, och under 2021 har 3 652 nyregistrerats

I sept. har 106 st.5-Series nyregistrerats, och under 2021 har 2 587 nyregistrerats

I sept. har 109 st. 1-Series nyregistrerats, och under 2021 har 1 619 nyregistrerats

I sept. har 186 st. X-3 nyregistrerats, och under 2021 har 1 480 nyregistrerats

I sept. har 100 st. X-1 nyregistrerats, och under 2021 har 1 355 nyregistrerats

KLICKA HÄR för att se statistik på övriga bilmärken