Skrotade och nyregistrerade Nissan bilar mars 2021

Här presenteras statistik om antalet skrotade och nyregistrerade Nissan bilar i mars 2021. I diagrammet visas de 5 mest frekventa Nissan modellerna som skrotas. I mars har totalt 463 st. Nissan bilar lämnats för skrotning i Sverige samt 1 652 har nyregistrerats.

Drivmedel för skrotade Nissan modeller i mars (redovisade)

355 st. Bensin

108 st. Diesel

Drivmedel för nyregistrerade Nissan i mars (redovisade)

1 082 st. Bensin

385 st. Diesel

185 st. Electric

Stort återvinningsvärde i uttjänta Nissan bilar

Naturvårdsverkets förordningar ”SFS 2007/185” till bilproducenterna samt ”Bilskrotningsförordningen SFS 2007/186” har bidragit till ett ökat intresse för Nissan-ägare att skrota bilen. I korthet innehåller direktiven krav på 95 procents återvinning av bilens vikt samt förbud att kräva betalning för skrotning av fordon upp till 3,5 ton totalvikt. I gengäld erhöll de auktoriserade bilskrotarna ensamrätt att utfärda skrotintyg för avregistrering hos Transportstyrelsen. Efter ett decenniums utvecklingsarbete har branschen lyckats nå ställt återvinningsmål, som även får innefatta återanvändning av begagnade bildelar. Och det har betytt att skrotbilarnas värde skjutit i höjden. Den ständiga reproduktionen av återvunnet järn, koppar och aluminium ger en lönsamhet, som kommer bilägarna till del. Ersättning, som bjuds i dag, är mångfalt större än den gamla indragna statliga skrotpremien. Så idag tjänar ingen på dumpning av skrotbilar i naturen.

Lämna din Nissan till en auktoriserad skrot när den är uttjänt

Men det krävs vissa förberedelser för skrotning hos en auktoriserad bilskrot i Göteborg. Senaste utgåvan av registreringsbeviset skall lämnas tillsammans med fordonet. En fullmakt krävs om fordonet lämnas in av någon annan än ägaren. Vid dödsbo gäller speciella regler. Legitimering skall ske när mottagningsbeviset lämnas ut. Det här dokumentet är ett kvitto för att ägaransvaret övergått till mottagaren och gäller som värdehandling till information om strykning ur vägtrafikregistret erhållits.

Konsekvensen har blivit att synen av övergivna gamla bilar närmast försvunnit. Under året har 1 060 st. Nissan strukits ur vägtrafikregistret, medan 2 845 har nyregistrerats. I mars skrotades 18 683 personbilar, medan 55 161 nyregistrerades. Och under året har 45 124 personbilar skrotats medan 103 616 har nyregistrerats.

De 5 mest frekventa skrotade Nissan modeller i mars visas nedan

143 st. Micra har skrotats

77 st. Primera har skrotats

67 st. Almera har skrotats

44 st. Navara har skrotats

28 st. Qashqai har skrotats

De 5 mest frekventa nyregistrerade Nissan modellerna i mars visas nedan

935 st. Qashqai har nyregistrerats

167 st. Navara har nyregistrerats

155 st. Leaf har nyregistrerats

102 st. NV300 har nyregistrerats

85 st. Juke har nyregistrerats

KLICKA HÄR för att se statistik på övriga bilmärken