Skrotade och nyregistrerade Nissan bilar februari 2021

Här presenteras statistik om antalet skrotade och nyregistrerade Nissan bilar i februari 2021. I diagrammet visas de 5 mest frekventa Nissan modellerna som skrotas. I februari har totalt 314 st. Nissan bilar lämnats för skrotning i Sverige samt 562 har nyregistrerats.

Drivmedel för skrotade Nissan modeller i februari (redovisade)

213 st. Bensin

79 st. Diesel

2 st. Ele4ctric

Drivmedel för nyregistrerade Nissan i februari (redovisade)

329 st. Bensin

158 st. Electric

75 st. Diesel

Stort återvinningsvärde i uttjänta Nissan bilar

Naturvårdsverkets förordningar ”SFS 2007/185” till bilproducenterna samt ”Bilskrotningsförordningen SFS 2007/186” har bidragit till ett ökat intresse för Nissan-ägare att skrota bilen. I korthet innehåller direktiven krav på 95 procents återvinning av bilens vikt samt förbud att kräva betalning för skrotning av fordon upp till 3,5 ton totalvikt. I gengäld erhöll de auktoriserade bilskrotarna ensamrätt att utfärda skrotintyg för avregistrering hos Transportstyrelsen. Efter ett decenniums utvecklingsarbete har branschen lyckats nå ställt återvinningsmål, som även får innefatta återanvändning av begagnade bildelar. Och det har betytt att skrotbilarnas värde skjutit i höjden. Den ständiga reproduktionen av återvunnet järn, koppar och aluminium ger en lönsamhet, som kommer bilägarna till del. Ersättning, som bjuds i dag, är mångfalt större än den gamla indragna statliga skrotpremien. Så idag tjänar ingen på dumpning av skrotbilar i naturen.

Lämna din Nissan till en auktoriserad skrot när den är uttjänt

Men det krävs vissa förberedelser för skrotning hos en auktoriserad bilskrot i Göteborg. Senaste utgåvan av registreringsbeviset skall lämnas tillsammans med fordonet. En fullmakt krävs om fordonet lämnas in av någon annan än ägaren. Vid dödsbo gäller speciella regler. Legitimering skall ske när mottagningsbeviset lämnas ut. Det här dokumentet är ett kvitto för att ägaransvaret övergått till mottagaren och gäller som värdehandling till information om strykning ur vägtrafikregistret erhållits.

Konsekvensen har blivit att synen av övergivna gamla bilar närmast försvunnit. Under året har 651 st. Nissan strukits ur vägtrafikregistret, medan 1 422har nyregistrerats. I februari skrotades 14 130 personbilar, medan 25 544 nyregistrerades. Och under året har 28 921 personbilar skrotats medan 57 338 har nyregistrerats.

De 5 mest frekventa skrotade Nissan modeller i februari visas nedan

61 st. Primera har skrotats

58 st. Micra har skrotats

43 st. Almera har skrotats

33 st. Navara har skrotats

20 st. Qashqai har skrotats

De 5 mest frekventa nyregistrerade Nissan modellerna i februari visas nedan

281 st. Qashqai har nyregistrerats

118 st. Leaf har nyregistrerats

40 st. Juke har nyregistrerats

40 st. NV200 har nyregistrerats

31 st. NV300 har nyregistrerats

KLICKA HÄR för att se statistik på övriga bilmärken