Skrotade och nyregistrerade Mercedes bilar januari 2022

Här presenteras statistik om antalet skrotade och nyregistrerade Mercedes-bilar i januari 2022. I diagrammet visas de 5 mest frekventa Mercedes-modeller som skrotas. I denna månad har totalt 323 Mercedes-bilar lämnats för skrotning i Sverige samt 963 har nyregistrerats.

Drivmedel för skrotade Mercedes i januari (redovisade)

163 st. Bensin

156 st. Diesel

2 st. Natural Gas

2 st. Plug-in Hybrid Diesel

Drivmedel för nyregistrerade Mercedes i januari (redovisade)

379 st. Diesel

190 st. Plug-in Hybrid Diesel

131 st. Electric

120 st. Plug-in Hybrid Bensin

91 st. Bensin

31 st. Mild-Hybrid Bensin

22 st. Mild-Hybrid Diesel

Mercedes försäljning av el-varianter jämförd med genomsnittsvärden

Under nuvarande år har 963 Mercedes nyregistrerats varav 131 (13,6 %) har varit Electric och 310 (32,2 %) har varit Plug-in Hybrid samt 323 Mercedes har skrotats.

Under samma tid har 19 230 personbilar nyregistrerats varav 4 698 (24,4 %) har varit Electric och 4 851 (25,2 %) har varit Plug-in Hybrid samt 11 000 har skrotats.

De 5 mest frekventa skrotade Mercedes-modeller i januari visas nedan

95 st. C-Class har skrotats

84 st. E-Class har skrotats

26 st. A-Class har skrotats

26 st. Sprinter har skrotats

21 st. Vito har skrotats

De 5 mest frekventa nyregistrerade Mercedes-modeller i januari visas nedan

164 st. Vito har nyregistrerats

122 st. GLE-Class har nyregistrerats

102 st. A-Class har nyregistrerats

84 st. GLC-Class har nyregistrerats

82 st. Sprinter har nyregistrerats

Stort återvinningsvärde i uttjänta Mercedes-bilar

Naturvårdsverkets förordningar ”SFS 2007/185” till bilproducenterna samt ”Bilskrotningsförordningen SFS 2007/186” har bidragit till ett ökat intresse för Mercedes-ägare att skrota bilen. I korthet innehåller direktiven krav på 95 procents återvinning av bilens vikt samt förbud att kräva betalning för skrotning av fordon upp till 3,5 ton totalvikt. I gengäld erhöll de auktoriserade bilskrotarna ensamrätt att utfärda skrotintyg för avregistrering hos Transportstyrelsen. Efter ett decenniums utvecklingsarbete har branschen lyckats nå ställt återvinningsmål, som även får innefatta återanvändning av begagnade bildelar. Och det har betytt att skrotbilarnas värde skjutit i höjden. Den ständiga reproduktionen av återvunnet järn, koppar och aluminium ger en lönsamhet, som kommer bilägarna till del. Ersättning, som bjuds i dag, är mångfalt större än den gamla indragna statliga skrotpremien. Så idag tjänar ingen på dumpning av skrotbilar i naturen.

Lämna din Mercedes till en auktoriserad skrot när den är uttjänt

Men det krävs vissa förberedelser för skrotning hos en auktoriserad bilskrot i Göteborg. Senaste utgåvan av registreringsbeviset skall lämnas tillsammans med fordonet. En fullmakt krävs om fordonet lämnas in av någon annan än ägaren. Vid dödsbo gäller speciella regler. Legitimering skall ske när mottagningsbeviset lämnas ut. Det här dokumentet är ett kvitto för att ägaransvaret övergått till mottagaren och gäller som värdehandling till information om strykning ur vägtrafikregistret erhållits.

KLICKA HÄR för att se statistik på övriga bilmärken