Skrotade och nyregistrerade Nissan bilar januari 2021

Här presenteras statistik om antalet skrotade och nyregistrerade Nissan bilar i januari 2021. I diagrammet visas de 5 mest frekventa Nissan modellerna som skrotas. I januari har totalt 283 st. Nissan bilar lämnats för skrotning i Sverige samt 631 har nyregistrerats.

Drivmedel för skrotade Nissan modeller i januari

208 st. Bensin

75 st. Diesel

Drivmedel för nyregistrerade Nissan i januari

426 st. Bensin

137 st. Electric

68 st. Diesel

Stort återvinningsvärde i uttjänta Nissan bilar

Naturvårdsverkets förordningar ”SFS 2007/185” till bilproducenterna samt ”Bilskrotningsförordningen SFS 2007/186” har bidragit till ett ökat intresse för Nissan-ägare att skrota bilen. I korthet innehåller direktiven krav på 95 procents återvinning av bilens vikt samt förbud att kräva betalning för skrotning av fordon upp till 3,5 ton totalvikt. I gengäld erhöll de auktoriserade bilskrotarna ensamrätt att utfärda skrotintyg för avregistrering hos Transportstyrelsen. Efter ett decenniums utvecklingsarbete har branschen lyckats nå ställt återvinningsmål, som även får innefatta återanvändning av begagnade bildelar. Och det har betytt att skrotbilarnas värde skjutit i höjden. Den ständiga reproduktionen av återvunnet järn, koppar och aluminium ger en lönsamhet, som kommer bilägarna till del. Ersättning, som bjuds i dag, är mångfalt större än den gamla indragna statliga skrotpremien. Så idag tjänar ingen på dumpning av skrotbilar i naturen.

Lämna din Nissan till en auktoriserad skrot när den är uttjänt

Men det krävs vissa förberedelser för skrotning hos en auktoriserad bilskrot i Göteborg. Senaste utgåvan av registreringsbeviset skall lämnas tillsammans med fordonet. En fullmakt krävs om fordonet lämnas in av någon annan än ägaren. Vid dödsbo gäller speciella regler. Legitimering skall ske när mottagningsbeviset lämnas ut. Det här dokumentet är ett kvitto för att ägaransvaret övergått till mottagaren och gäller som värdehandling till information om strykning ur vägtrafikregistret erhållits.

Konsekvensen har blivit att synen av övergivna gamla bilar närmast försvunnit. I januari skrotades 12 311 personbilar medan 22 911 nyregistrerades.

De 5 mest frekventa skrotade Nissan modeller i januari visas nedan

65 st. Micra har skrotats

53 st. Almera har skrotats

35 st. Primera har skrotats

26 st. Navara har skrotats

22 st. Qashqai har skrotats

De 5 mest frekventa nyregistrerade Nissan modellerna i januari visas nedan

390 st. Qashqai har nyregistrerats

120 st. Leaf har nyregistrerats

42 st. NV300 har nyregistrerats

34 st. Juke har nyregistrerats

17 st. NV200 har nyregistrerats

KLICKA HÄR för att se statistik på övriga bilmärken