Skrotade och nyregistrerade Mercedes-bilar februari 2022

Här presenteras statistik om antalet skrotade och nyregistrerade Mercedes-bilar i februari 2022. I diagrammet visas de 5 mest frekventa Mercedes-modeller som skrotas. I denna månad har totalt 344 Mercedes-bilar lämnats för skrotning i Sverige samt 1 188 har nyregistrerats.

Drivmedel för skrotade Mercedes i februari (redovisade)

189 st. Bensin

146 st. Diesel

5 st. Plug-in Hybrid Diesel

2 st. Natural Gas

1 st. Mild-Hybrid Diesel

Drivmedel för nyregistrerade Mercedes i februari (redovisade)

498 st. Diesel

189 st. Plug-in Hybrid Diesel

171 st. Plug-in Hybrid Bensin

121 st. Bensin

92 st. Electric

88 st. Mild-Hybrid Diesel

29 st. Mild-Hybrid Bensin

Mercedes försäljning av el-varianter jämförd med genomsnittsvärden

Under nuvarande år har 2 345 Mercedes nyregistrerats varav 229 (9,6 %) har varit Electric och 310 (29,9 %) har varit Plug-in Hybrid samt 7o1 Mercedes har skrotats.

Under samma tid har 44 640 personbilar nyregistrerats varav 10 947 (24,5 %) har varit Electric och 10502 (23,5 %) har varit Plug-in Hybrid samt 25 573 har skrotats.

De 5 mest frekventa skrotade Mercedes-modeller i februari visas nedan

110 st. C-Class har skrotats

94 st. E-Class har skrotats

32 st. A-Class har skrotats

17 st. Sprinter har skrotats

15 st. Vito har skrotats

De 5 mest frekventa nyregistrerade Mercedes-modeller i februari visas nedan

178 st. Vito har nyregistrerats

173 st. GLC-Class har nyregistrerats

144 st. Sprinter har nyregistrerats

127 st. A-Class har nyregistrerats

122 st. C-Class har nyregistrerats

Stort återvinningsvärde i uttjänta Mercedes-bilar

Naturvårdsverkets förordningar ”SFS 2007/185” till bilproducenterna samt ”Bilskrotningsförordningen SFS 2007/186” har bidragit till ett ökat intresse för Mercedes-ägare att skrota bilen. I korthet innehåller direktiven krav på 95 procents återvinning av bilens vikt samt förbud att kräva betalning för skrotning av fordon upp till 3,5 ton totalvikt. I gengäld erhöll de auktoriserade bilskrotarna ensamrätt att utfärda skrotintyg för avregistrering hos Transportstyrelsen. Efter ett decenniums utvecklingsarbete har branschen lyckats nå ställt återvinningsmål, som även får innefatta återanvändning av begagnade bildelar. Och det har betytt att skrotbilarnas värde skjutit i höjden. Den ständiga reproduktionen av återvunnet järn, koppar och aluminium ger en lönsamhet, som kommer bilägarna till del. Ersättning, som bjuds i dag, är mångfalt större än den gamla indragna statliga skrotpremien. Så idag tjänar ingen på dumpning av skrotbilar i naturen.

Lämna din Mercedes till en auktoriserad skrot när den är uttjänt

Men det krävs vissa förberedelser för skrotning hos en auktoriserad bilskrot i Göteborg. Senaste utgåvan av registreringsbeviset skall lämnas tillsammans med fordonet. En fullmakt krävs om fordonet lämnas in av någon annan än ägaren. Vid dödsbo gäller speciella regler. Legitimering skall ske när mottagningsbeviset lämnas ut. Det här dokumentet är ett kvitto för att ägaransvaret övergått till mottagaren och gäller som värdehandling till information om strykning ur vägtrafikregistret erhållits.

KLICKA HÄR för att se statistik på övriga bilmärken