Skrotade och nyregistrerade Mercedes bilar december 2021

Här presenteras statistik för antalet skrotade och nyregistrerade Mercedes-bilar i december 2021. I denna månad har 320 Mercedes lämnats för skrotning i Sverige medan 1 336 har nyregistrerats. Diagrammet visar de 5 mest frekventa Mercedes-modellerna som skrotats.

Drivmedel för skrotade Mercedes i december (redovisade)

170 st. Bensin

144 st. Diesel

2 st. Natural Gas

2 st. Plug-in Hybrid Diesel

1 st. Mild-Hybrid Bensin

1 st. Electric

Drivmedel för nyregistrerade Mercedes i december (redovisade)

493 st. Diesel

342 st. Plug-in Hybrid Diesel

188 st. Plug-in Hybrid Bensin

114 st. Bensin

110 st. Electric

45 st. Mild-Hybrid Diesel

44 st. Mild-Hybrid Bensin

Stort återvinningsvärde i uttjänta Mercedes bilar

Naturvårdsverkets förordningar ”SFS 2007/185” till bilproducenterna samt ”Bilskrotningsförordningen SFS 2007/186” har bidragit till ett ökat intresse för Mercedes-ägare att skrota bilen. I korthet innehåller direktiven krav på 95 procents återvinning av bilens vikt samt förbud att kräva betalning för skrotning av fordon upp till 3,5 ton totalvikt. I gengäld erhöll de auktoriserade bilskrotarna ensamrätt att utfärda skrotintyg för avregistrering hos Transportstyrelsen. Efter ett decenniums utvecklingsarbete har branschen lyckats nå ställt återvinningsmål, som även får innefatta återanvändning av begagnade bildelar. Och det har betytt att skrotbilarnas värde skjutit i höjden. Den ständiga reproduktionen av återvunnet järn, koppar och aluminium ger en lönsamhet, som kommer bilägarna till del. Ersättning, som bjuds i dag, är mångfalt större än den gamla indragna statliga skrotpremien. Så idag tjänar ingen på dumpning av skrotbilar i naturen.

Lämna din Mercedes till en auktoriserad skrot när den är uttjänt

Men det krävs vissa förberedelser för skrotning hos en auktoriserad bilskrot i Göteborg. Senaste utgåvan av registreringsbeviset skall lämnas tillsammans med fordonet. En fullmakt krävs om fordonet lämnas in av någon annan än ägaren. Vid dödsbo gäller speciella regler. Legitimering skall ske när mottagningsbeviset lämnas ut. Det här dokumentet är ett kvitto för att ägaransvaret övergått till mottagaren och gäller som värdehandling till information om strykning ur vägtrafikregistret erhållits.

Konsekvensen har blivit att synen av övergivna gamla bilar närmast försvunnit. Under året har 5 738 Mercedes strukits ur vägtrafikregistret medan 20 232 har nyregistrerats. I december skrotades 11 794 personbilar medan 29 644 nyregistrerades. Och under året har 186 482 personbilar skrotats medan 333 320 har nyregistrerats.

De 5 mest frekventa Mercedes-modellerna som skrotats i december

84 st. E-Class har skrotats

64 st. C-Class har skrotats

38 st. Vito har skrotats

34 st. A-Class har skrotats

17 st. Sprinter har skrotats

De 5 mest frekventa Mercedes-modellerna som nyregistrerats i december

191 st. GLE-Class har nyregistrerats

177 st. GLC-Class har nyregistrerats

176 st.Vito har nyregistrerats

176 st. E-Class har nyregistrerats

137 st. C-Class har nyregistrerats

KLICKA HÄR för att se statistik på övriga bilmärken