Skrotade och nyregistrerade Mercedes bilar juni 2021

Här presenteras statistik för antalet skrotade och nyregistrerade Mercedes-bilar i juni 2021. I juni har 479 Mercedes lämnats för skrotning i Sverige medan 1 965 har nyregistrerats. Diagrammet visar de 5 mest frekventa Mercedes-modellerna som skrotats.

Drivmedel för skrotade Mercedes i juni (redovisade)

282 st. Bensin

190 st. Diesel

6 st. Natural Gas

1 st. Plug-in Hybrid Diesel

Drivmedel för nyregistrerade Mercedes i juni (redovisade)

866 st. Diesel

414 st. Plug-in Hybrid Diesel

245 st. Bensin

182 st. Electric

149 st. Plug-in Hybrid Bensin

59 st. Mild-Hybrid Bensin

50 st. Mild-Hybrid Diesel

Stort återvinningsvärde i uttjänta Mercedes bilar

Naturvårdsverkets förordningar ”SFS 2007/185” till bilproducenterna samt ”Bilskrotningsförordningen SFS 2007/186” har bidragit till ett ökat intresse för Mercedes-ägare att skrota bilen. I korthet innehåller direktiven krav på 95 procents återvinning av bilens vikt samt förbud att kräva betalning för skrotning av fordon upp till 3,5 ton totalvikt. I gengäld erhöll de auktoriserade bilskrotarna ensamrätt att utfärda skrotintyg för avregistrering hos Transportstyrelsen. Efter ett decenniums utvecklingsarbete har branschen lyckats nå ställt återvinningsmål, som även får innefatta återanvändning av begagnade bildelar. Och det har betytt att skrotbilarnas värde skjutit i höjden. Den ständiga reproduktionen av återvunnet järn, koppar och aluminium ger en lönsamhet, som kommer bilägarna till del. Ersättning, som bjuds i dag, är mångfalt större än den gamla indragna statliga skrotpremien. Så idag tjänar ingen på dumpning av skrotbilar i naturen.

Lämna din Mercedes till en auktoriserad skrot när den är uttjänt

Men det krävs vissa förberedelser för skrotning hos en auktoriserad bilskrot i Göteborg. Senaste utgåvan av registreringsbeviset skall lämnas tillsammans med fordonet. En fullmakt krävs om fordonet lämnas in av någon annan än ägaren. Vid dödsbo gäller speciella regler. Legitimering skall ske när mottagningsbeviset lämnas ut. Det här dokumentet är ett kvitto för att ägaransvaret övergått till mottagaren och gäller som värdehandling till information om strykning ur vägtrafikregistret erhållits.

Konsekvensen har blivit att synen av övergivna gamla bilar har närmast försvunnit. Under pågående år har 2 891 st. Mercedes strukits ur vägtrafikregistret medan 12 615 har nyregistrerats. I juni skrotades 16 727 personbilar och 38 707 nyregistrerades i Sverige. Och under pågående år har totalt 94 215 personbilar skrotats medan 192 462 har nyregistrerats

De 5 mest frekventa Mercedes-modellerna som skrotats

I juni har 132 st. E-Class skrotats och under pågående år har 761 skrotats

I juni har 109 st. C-Class skrotats och under pågående år har 707 skrotats

I juni har 62 st. A-Class och under pågående år har 318 skrotats

I juni har 34 st. Vito skrotats och under pågående år har 250 skrotats

I juni har 31 st. Sprinter skrotats och under pågående år har 209 skrotats

De 5 mest frekventa Mercedes-modellerna som nyregistrerats

I juni har 372 st. E-Class nyregistrerats och under pågående år har 1 864 nyregistrerats

I juni har 90 st. A-Class nyregistrerats och under pågående år har 1 488 nyregistrerats

I juni har 372 st.C-Class nyregistrerats och under pågående år har 1 304 nyregistrerats

I juni har 88 st. GLC-Class nyregistrerats och under pågående år har 1 261 nyregistrerats

I juni har 217 st. Sprinter nyregistrerats och under pågående år har 1 244 nyregistrerats

KLICKA HÄR för att se statistik på övriga bilmärken