Skrotade och nyregistrerade Mercedes bilar juli 2021

Här presenteras statistik för antalet skrotade och nyregistrerade Mercedes-bilar i juli 2021. I juli har 949 Mercedes lämnats för skrotning i Sverige medan 473 har nyregistrerats. Diagrammet visar de 5 mest frekventa Mercedes-modellerna som skrotats.

Drivmedel för skrotade Mercedes i juni (redovisade)

270 st. Bensin

198 st. Diesel

2 st. Natutal Gas

2 st. Plug-in Hybrid Diesel

1 st. Plug-in Hybrid Bensin

Drivmedel för nyregistrerade Mercedes i juni (redovisade)

381 st. Diesel

180 st. Plug-in Hybrid Diesel

149 st. Bensin

88 st. Electric

61 st. Mild-Hybrid Bensin

45 st. Mild-Hybrid Diesel

45 st. Plug-in Hybrid Bensin

Stort återvinningsvärde i uttjänta Mercedes bilar

Naturvårdsverkets förordningar ”SFS 2007/185” till bilproducenterna samt ”Bilskrotningsförordningen SFS 2007/186” har bidragit till ett ökat intresse för Mercedes-ägare att skrota bilen. I korthet innehåller direktiven krav på 95 procents återvinning av bilens vikt samt förbud att kräva betalning för skrotning av fordon upp till 3,5 ton totalvikt. I gengäld erhöll de auktoriserade bilskrotarna ensamrätt att utfärda skrotintyg för avregistrering hos Transportstyrelsen. Efter ett decenniums utvecklingsarbete har branschen lyckats nå ställt återvinningsmål, som även får innefatta återanvändning av begagnade bildelar. Och det har betytt att skrotbilarnas värde skjutit i höjden. Den ständiga reproduktionen av återvunnet järn, koppar och aluminium ger en lönsamhet, som kommer bilägarna till del. Ersättning, som bjuds i dag, är mångfalt större än den gamla indragna statliga skrotpremien. Så idag tjänar ingen på dumpning av skrotbilar i naturen.

Lämna din Mercedes till en auktoriserad skrot när den är uttjänt

Men det krävs vissa förberedelser för skrotning hos en auktoriserad bilskrot i Göteborg. Senaste utgåvan av registreringsbeviset skall lämnas tillsammans med fordonet. En fullmakt krävs om fordonet lämnas in av någon annan än ägaren. Vid dödsbo gäller speciella regler. Legitimering skall ske när mottagningsbeviset lämnas ut. Det här dokumentet är ett kvitto för att ägaransvaret övergått till mottagaren och gäller som värdehandling till information om strykning ur vägtrafikregistret erhållits.

Konsekvensen har blivit att synen av övergivna gamla bilar har närmast försvunnit. Under pågående år har 3 364 st. Mercedes strukits ur vägtrafikregistret medan 13 564 har nyregistrerats. I juli skrotades 14 125 personbilar och 17 888 nyregistrerades i Sverige. Och under pågående år har totalt 109 340 personbilar skrotats medan 210350 har nyregistrerats

De 5 mest frekventa Mercedes-modellerna som skrotats

I juli har 132 st. E-Class skrotats och under pågående år har 893 skrotats

I juli har 122 st. C-Class skrotats och under pågående år har 829 skrotats

I juli har 49st. A-Class och under pågående år har 367 skrotats

I juli har 36 st. Vito skrotats och under pågående år har 286 skrotats

I juli har 23 st. Sprinter skrotats och under pågående år har 232 skrotats

De 5 mest frekventa Mercedes-modellerna som nyregistrerats

I juli har 105 st. E-Class nyregistrerats och under pågående år har 1 969 nyregistrerats

I juli har 42 st. A-Class nyregistrerats och under pågående år har 1 530 nyregistrerats

I juli har 109 st.C-Class nyregistrerats och under pågående år har 1 413 nyregistrerats

I juli har 94 st. GLA-Class nyregistrerats och under pågående år har 1 351 nyregistrerats

I juli har 92 st. Sprinter nyregistrerats och under pågående år har 1 336 nyregistrerats

KLICKA HÄR för att se statistik på övriga bilmärken