Skrotade och nyregistrerade Mercedes bilar maj 2021

Här presenteras statistik för antalet skrotade och nyregistrerade Mercedes-bilar i maj 2021. I maj har 483 Mercedes lämnats för skrotning i Sverige medan 1 895 har nyregistrerats. Diagrammet visar de 5 mest frekventa Mercedes-modellerna som skrotats.

Drivmedel för skrotade Mercedes i maj (redovisade)

277 st. Bensin

203 st. Diesel

2 st. Plug-in Hybrid Diesel

1 st. Natural Gas

Drivmedel för nyregistrerade Mercedes i maj (redovisade)

752 st. Diesel

365 st. Bensin

350 st. Plug-in Hybrid Diesel

238 st. Plug-in Hybrid Bensin

123 st. Electric

Stort återvinningsvärde i uttjänta Mercedes bilar

Naturvårdsverkets förordningar ”SFS 2007/185” till bilproducenterna samt ”Bilskrotningsförordningen SFS 2007/186” har bidragit till ett ökat intresse för Mercedes-ägare att skrota bilen. I korthet innehåller direktiven krav på 95 procents återvinning av bilens vikt samt förbud att kräva betalning för skrotning av fordon upp till 3,5 ton totalvikt. I gengäld erhöll de auktoriserade bilskrotarna ensamrätt att utfärda skrotintyg för avregistrering hos Transportstyrelsen. Efter ett decenniums utvecklingsarbete har branschen lyckats nå ställt återvinningsmål, som även får innefatta återanvändning av begagnade bildelar. Och det har betytt att skrotbilarnas värde skjutit i höjden. Den ständiga reproduktionen av återvunnet järn, koppar och aluminium ger en lönsamhet, som kommer bilägarna till del. Ersättning, som bjuds i dag, är mångfalt större än den gamla indragna statliga skrotpremien. Så idag tjänar ingen på dumpning av skrotbilar i naturen.

Lämna din Mercedes till en auktoriserad skrot när den är uttjänt

Men det krävs vissa förberedelser för skrotning hos en auktoriserad bilskrot i Göteborg. Senaste utgåvan av registreringsbeviset skall lämnas tillsammans med fordonet. En fullmakt krävs om fordonet lämnas in av någon annan än ägaren. Vid dödsbo gäller speciella regler. Legitimering skall ske när mottagningsbeviset lämnas ut. Det här dokumentet är ett kvitto för att ägaransvaret övergått till mottagaren och gäller som värdehandling till information om strykning ur vägtrafikregistret erhållits.

Konsekvensen har blivit att synen av övergivna gamla bilar har närmast försvunnit. Under pågående år har 2 412 st. Mercedes strukits ur vägtrafikregistret medan 10 650 har nyregistrerats. I maj skrotades 16 255 personbilar och 26 674 nyregistrerades i Sverige. Och under pågående år har totalt 77 488 personbilar skrotats medan 153 755 har nyregistrerats

De 5 mest frekventa Mercedes-modellerna som skrotats

I maj har 147 st. E-Class skrotats och under pågående år har 629 skrotats

I maj har 119 st. C-Class skrotats och under pågående år har 598 skrotats

I maj har 55 st. A-Class och under pågående år har 256 skrotats

I maj har 43 st. Vito skrotats och under pågående år har 216 skrotats

I maj har 19 st. Sprinter skrotats och under pågående år har 178 skrotats

De 5 mest frekventa Mercedes-modellerna som nyregistrerats

I maj har 198 st. E-Class nyregistrerats och under pågående år har 1 570 nyregistrerats

I maj har 262 st. A-Class nyregistrerats och under pågående år har 1 398 nyregistrerats

I maj har 180 st. GLC-Class nyregistrerats och under pågående år har 1 173 nyregistrerats

I maj har 199 st. Sprinter nyregistrerats och under pågående år har 1 027 nyregistrerats

I maj har 156 st.Vito nyregistrerats och under pågående år har 967 nyregistrerats

KLICKA HÄR för att se statistik på övriga bilmärken