Skrotade och nyregistrerade Mercedes bilar augusti 2021

Här presenteras statistik för antalet skrotade och nyregistrerade Mercedes-bilar i augusti 2021. I augusti har 507 Mercedes lämnats för skrotning i Sverige medan 1 288 har nyregistrerats. Diagrammet visar de 5 mest frekventa Mercedes-modellerna som skrotats.

Drivmedel för skrotade Mercedes i augusti (redovisade)

292 st. Bensin

206 st. Diesel

7 st. Natutal Gas

2 st. Plug-in Hybrid Diesel

Drivmedel för nyregistrerade Mercedes i augusti (redovisade)

494 st. Diesel

222 st. Plug-in Hybrid Diesel

177 st. Plug-in Hybrid Bensin

156 st. Electric

138 st. Bensin

60 st. Mild-Hybrid Bensin

41 st. Mild-Hybrid Diesel

Stort återvinningsvärde i uttjänta Mercedes bilar

Naturvårdsverkets förordningar ”SFS 2007/185” till bilproducenterna samt ”Bilskrotningsförordningen SFS 2007/186” har bidragit till ett ökat intresse för Mercedes-ägare att skrota bilen. I korthet innehåller direktiven krav på 95 procents återvinning av bilens vikt samt förbud att kräva betalning för skrotning av fordon upp till 3,5 ton totalvikt. I gengäld erhöll de auktoriserade bilskrotarna ensamrätt att utfärda skrotintyg för avregistrering hos Transportstyrelsen. Efter ett decenniums utvecklingsarbete har branschen lyckats nå ställt återvinningsmål, som även får innefatta återanvändning av begagnade bildelar. Och det har betytt att skrotbilarnas värde skjutit i höjden. Den ständiga reproduktionen av återvunnet järn, koppar och aluminium ger en lönsamhet, som kommer bilägarna till del. Ersättning, som bjuds i dag, är mångfalt större än den gamla indragna statliga skrotpremien. Så idag tjänar ingen på dumpning av skrotbilar i naturen.

Lämna din Mercedes till en auktoriserad skrot när den är uttjänt

Men det krävs vissa förberedelser för skrotning hos en auktoriserad bilskrot i Göteborg. Senaste utgåvan av registreringsbeviset skall lämnas tillsammans med fordonet. En fullmakt krävs om fordonet lämnas in av någon annan än ägaren. Vid dödsbo gäller speciella regler. Legitimering skall ske när mottagningsbeviset lämnas ut. Det här dokumentet är ett kvitto för att ägaransvaret övergått till mottagaren och gäller som värdehandling till information om strykning ur vägtrafikregistret erhållits.

Konsekvensen har blivit att synen av övergivna gamla bilar har närmast försvunnit. Under pågående år har 3 364 st. Mercedes strukits ur vägtrafikregistret medan 13 564 har nyregistrerats. I augusti skrotades 17 372 personbilar och 22 178 nyregistrerades i Sverige. Och under pågående år har totalt 125 712 personbilar skrotats medan 232 528 har nyregistrerats

De 5 mest frekventa Mercedes-modellerna som skrotats

I augusti har 155 st. E-Class skrotats och under pågående år har 1 048 skrotats

I augusti har 142 st. C-Class skrotats och under pågående år har 971 skrotats

I augusti har 54 st. A-Class och under pågående år har 421 skrotats

I augusti har 30 st. Vito skrotats och under pågående år har 316 skrotats

I augusti har 21 st. Sprinter skrotats och under pågående år har 259 skrotats

De 5 mest frekventa Mercedes-modellerna som nyregistrerats

I augusti har 103 st. E-Class nyregistrerats och under pågående år har 2 072 nyregistrerats

I augusti har 113 st. A-Class nyregistrerats och under pågående år har 1 643 nyregistrerats

I augusti har 103 st.C-Class nyregistrerats och under pågående år har 1 516 nyregistrerats

I augusti har 155 st. GLC-Class nyregistrerats och under pågående år har 1 463 nyregistrerats

I augusti har 24 st. GLA-Class nyregistrerats och under pågående år har 1 452 nyregistrerats

KLICKA HÄR för att se statistik på övriga bilmärken