Skrotade och nyregistrerade Mazda bilar januari 2022

Här presenteras statistik om antalet skrotade och nyregistrerade Mazda-bilar i januari 2022. I diagrammet visas de 5 mest frekventa Mazda-modeller som skrotas. I denna månad har totalt 179 Mazda-bilar lämnats för skrotning i Sverige samt 55 har nyregistrerats.

Drivmedel för skrotade Mazda i januari (redovisade)

165 st. Bensin

13 st. Diesel

1 st. Mild-Hybrid Bensin

Drivmedel för nyregistrerade Mazda i januari (redovisade)

33 st. Mild-Hybrid Bensin

14 st. Bensin

8 st. Electric

Mazda:s försäljning av el-varianter Jämförd med genomsnittsvärden

Under nuvarande år har 55 Mazda nyregistrerats varav 8 (14,5 %) har varit Electric och 0 (0 %) har varit Plug-in Hybrid samt 179 Mazda har skrotats.

Under samma tid har 19 230 personbilar nyregistrerats varav 4 698 (24,4 %) har varit Electric och 4 851 (25,2 %) har varit Plug-in Hybrid samt 11 000 har skrotats.

De 5 mest frekventa skrotade Mazdamodeller i januari visas nedan

46 st. 323 har skrotats

44 st. 6 har skrotats

34 st. 626 har skrotats

61 st. 3 har skrotats

6 st. B-Series har skrotats

De 5 mest frekventa nyregistrerade Mazdamodeller i januari visas nedan

28 st. CX-30 har nyregistrerats

9 st. CX-5 har nyregistrerats

8 st. MX-30 har nyregistrerats

3 st. 3 har nyregistrerats

2 st. 6 har nyregistrerats

Stort återvinningsvärde i uttjänta Mazda-bilar

Naturvårdsverkets förordningar ”SFS 2007/185” till bilproducenterna samt ”Bilskrotningsförordningen SFS 2007/186” har bidragit till ett ökat intresse för Mazda-ägare att skrota bilen. I korthet innehåller direktiven krav på 95 procents återvinning av bilens vikt samt förbud att kräva betalning för skrotning av fordon upp till 3,5 ton totalvikt. I gengäld erhöll de auktoriserade bilskrotarna ensamrätt att utfärda skrotintyg för avregistrering hos Transportstyrelsen. Efter ett decenniums utvecklingsarbete har branschen lyckats nå ställt återvinningsmål, som även får innefatta återanvändning av begagnade bildelar. Och det har betytt att skrotbilarnas värde skjutit i höjden. Den ständiga reproduktionen av återvunnet järn, koppar och aluminium ger en lönsamhet, som kommer bilägarna till del. Ersättning, som bjuds i dag, är mångfalt större än den gamla indragna statliga skrotpremien. Så idag tjänar ingen på dumpning av skrotbilar i naturen.

Lämna din Mazda till en auktoriserad skrot när den är uttjänt

Men det krävs vissa förberedelser för skrotning hos en auktoriserad bilskrot i Göteborg. Senaste utgåvan av registreringsbeviset skall lämnas tillsammans med fordonet. En fullmakt krävs om fordonet lämnas in av någon annan än ägaren. Vid dödsbo gäller speciella regler. Legitimering skall ske när mottagningsbeviset lämnas ut. Det här dokumentet är ett kvitto för att ägaransvaret övergått till mottagaren och gäller som värdehandling till information om strykning ur vägtrafikregistret erhållits.

KLICKA HÄR för att se statistik på övriga bilmärken