Skrotade och nyregistrerade Mercedes bilar februari 2021

Här presenteras statistik för antalet skrotade och nyregistrerade Mercedes-bilar i februari 2021. I februari har 487 Mercedes lämnats för skrotning i Sverige medan 1 783 har nyregistrerats. Diagrammet visar de 5 mest frekventa Mercedes-modellerna som skrotats.

Drivmedel för skrotade Mercedes i februari (redovisade)

271 st. Bensin

210 st. Diesel

6 st. Natural Gas

Drivmedel för nyregistrerade Mercedes i februari (redovisade)

734 st. Diesel

372 st. Plug-in Hybrid Diesel

297 st. Bensin

235 st. Plug-in Hybrid Bensin

119 st. Mild-Hybrid Bensin

26 st. Electric

Stort återvinningsvärde i uttjänta Mercedes bilar

Naturvårdsverkets förordningar ”SFS 2007/185” till bilproducenterna samt ”Bilskrotningsförordningen SFS 2007/186” har bidragit till ett ökat intresse för Mercedes-ägare att skrota bilen. I korthet innehåller direktiven krav på 95 procents återvinning av bilens vikt samt förbud att kräva betalning för skrotning av fordon upp till 3,5 ton totalvikt. I gengäld erhöll de auktoriserade bilskrotarna ensamrätt att utfärda skrotintyg för avregistrering hos Transportstyrelsen. Efter ett decenniums utvecklingsarbete har branschen lyckats nå ställt återvinningsmål, som även får innefatta återanvändning av begagnade bildelar. Och det har betytt att skrotbilarnas värde skjutit i höjden. Den ständiga reproduktionen av återvunnet järn, koppar och aluminium ger en lönsamhet, som kommer bilägarna till del. Ersättning, som bjuds i dag, är mångfalt större än den gamla indragna statliga skrotpremien. Så idag tjänar ingen på dumpning av skrotbilar i naturen.

Lämna din Mercedes till en auktoriserad skrot när den är uttjänt

Men det krävs vissa förberedelser för skrotning hos en auktoriserad bilskrot i Göteborg. Senaste utgåvan av registreringsbeviset skall lämnas tillsammans med fordonet. En fullmakt krävs om fordonet lämnas in av någon annan än ägaren. Vid dödsbo gäller speciella regler. Legitimering skall ske när mottagningsbeviset lämnas ut. Det här dokumentet är ett kvitto för att ägaransvaret övergått till mottagaren och gäller som värdehandling till information om strykning ur vägtrafikregistret erhållits.

Konsekvensen har blivit att synen av övergivna gamla bilar har närmast försvunnit. Under pågående år har 942 st. Mercedes strukits ur vägtrafikregistret medan 4 291 har nyregistrerats. I februari skrotades 14 130 personbilar och 25 544 nyregistrerades i Sverige. Och under pågående år har totalt 28 921 personbilar skrotats medan 57 338 har nyregistrerats

De 5 mest frekventa Mercedes-modellerna som skrotats

I februari har 132 st. E-Class skrotats och under pågående år har 294 skrotats

I februari har 108 st. C-Class skrotats och under pågående år har 252 skrotats

I februari har 52 st. A-Class och under pågående år har 178 skrotats

I februari har 45 st. Sprinter skrotats och under pågående år har 135 skrotats

I februari har 41 st. Vito skrotats och under pågående år har 123 skrotats

De 5 mest frekventa Mercedes-modellerna som nyregistrerats

I februari har 294 st. E-Class nyregistrerats och under pågående år har 636 nyregistrerats

I februari har 198 st. CLC-Class nyregistrerats och under pågående år har 415 nyregistrerats

I februari har 178 st. A-Class nyregistrerats och under pågående år har 410 nyregistrerats

I februari har 252 st. C-Class nyregistrerats och under pågående år har 387 nyregistrerats

I februari har 198 st. CLA-Class nyregistrerats och under pågående år har 385 nyregistrerats

KLICKA HÄR för att se statistik på övriga bilmärken