Skrotade och nyregistrerade Mercedes bilar mars 2021

Här presenteras statistik för antalet skrotade och nyregistrerade Mercedes-bilar i mars 2021. I mars har 587 Mercedes lämnats för skrotning i Sverige medan 3 348 har nyregistrerats. Diagrammet visar de 5 mest frekventa Mercedes-modellerna som skrotats.

Drivmedel för skrotade Mercedes i mars (redovisade)

271 st. Bensin

210 st. Diesel

6 st. Natural Gas

Drivmedel för nyregistrerade Mercedes i mars (redovisade)

734 st. Diesel

372 st. Plug-in Hybrid Diesel

297 st. Bensin

235 st. Plug-in Hybrid Bensin

119 st. Mild-Hybrid Bensin

26 st. Electric

Stort återvinningsvärde i uttjänta Mercedes bilar

Naturvårdsverkets förordningar ”SFS 2007/185” till bilproducenterna samt ”Bilskrotningsförordningen SFS 2007/186” har bidragit till ett ökat intresse för Mercedes-ägare att skrota bilen. I korthet innehåller direktiven krav på 95 procents återvinning av bilens vikt samt förbud att kräva betalning för skrotning av fordon upp till 3,5 ton totalvikt. I gengäld erhöll de auktoriserade bilskrotarna ensamrätt att utfärda skrotintyg för avregistrering hos Transportstyrelsen. Efter ett decenniums utvecklingsarbete har branschen lyckats nå ställt återvinningsmål, som även får innefatta återanvändning av begagnade bildelar. Och det har betytt att skrotbilarnas värde skjutit i höjden. Den ständiga reproduktionen av återvunnet järn, koppar och aluminium ger en lönsamhet, som kommer bilägarna till del. Ersättning, som bjuds i dag, är mångfalt större än den gamla indragna statliga skrotpremien. Så idag tjänar ingen på dumpning av skrotbilar i naturen.

Lämna din Mercedes till en auktoriserad skrot när den är uttjänt

Men det krävs vissa förberedelser för skrotning hos en auktoriserad bilskrot i Göteborg. Senaste utgåvan av registreringsbeviset skall lämnas tillsammans med fordonet. En fullmakt krävs om fordonet lämnas in av någon annan än ägaren. Vid dödsbo gäller speciella regler. Legitimering skall ske när mottagningsbeviset lämnas ut. Det här dokumentet är ett kvitto för att ägaransvaret övergått till mottagaren och gäller som värdehandling till information om strykning ur vägtrafikregistret erhållits.

Konsekvensen har blivit att synen av övergivna gamla bilar har närmast försvunnit. Under pågående år har 1 450 st. Mercedes strukits ur vägtrafikregistret medan 6 907 har nyregistrerats. I mars skrotades 18 683 personbilar och 55 161 nyregistrerades i Sverige. Och under pågående år har totalt 45 124 personbilar skrotats medan 103 616 har nyregistrerats

De 5 mest frekventa Mercedes-modellerna som skrotats

I mars har 153 st. C-Class skrotats och under pågående år har 353 skrotats

I mars har 133 st. E-Class skrotats och under pågående år har 358 skrotats

I mars har 58 st. Vito skrotats och under pågående år har 141 skrotats

I mars har 56 st. A-Class och under pågående år har 142 skrotats

I mars har 49 st. Sprinter skrotats och under pågående år har 127 skrotats

De 5 mest frekventa Mercedes-modellerna som nyregistrerats

I mars har 506 st. E-Class nyregistrerats och under pågående år har 1 142 nyregistrerats

I mars har 412 st. A-Class nyregistrerats och under pågående år har 822 nyregistrerats

I mars har 149 st. GLC-Class nyregistrerats och under pågående år har 764 nyregistrerats

I mars har 453 st.Vito nyregistrerats och under pågående år har 699 nyregistrerats

I mars har 22 st. C-Class nyregistrerats och under pågående år har 609 nyregistrerats

KLICKA HÄR för att se statistik på övriga bilmärken