Skrotade och nyregistrerade Peugeot bilar december 2021

Här presenteras statistik om antalet skrotade och nyregistrerade Peugeot bilar december 2021. I diagrammet visas de 5 mest frekventa Peugeot modellerna som skrotas. I december har totalt 691 st. Peugeot bilar lämnats för skrotning i Sverige samt 670 st. har nyregistrerats.

Drivmedel för skrotade Peugeot modeller i december (redovisade)

480 st. Bensin

195 st. Diesel

14 st. Ethanol

1 st. Milg-Hybrid Diesel

1 st. Plug-in Hybrid Bensin

Drivmedel för nyregistrerade Peugeot modeller i december (redovisade)

247 st. Electric

211 st. Bensin

126 st. Diesel

86 st. Plug-in Hybrid Bensin

Stort återvinningsvärde i uttjänta Peugeot bilar

Naturvårdsverkets förordningar ”SFS 2007/185” till bilproducenterna samt ”Bilskrotningsförordningen SFS 2007/186” har bidragit till ett ökat intresse för Peugeot-ägare att skrota bilen. I korthet innehåller direktiven krav på 95 procents återvinning av bilens vikt samt förbud att kräva betalning för skrotning av fordon upp till 3,5 ton totalvikt. I gengäld erhöll de auktoriserade bilskrotarna ensamrätt att utfärda skrotintyg för avregistrering hos Transportstyrelsen. Efter ett decenniums utvecklingsarbete har branschen lyckats nå ställt återvinningsmål, som även får innefatta återanvändning av begagnade bildelar. Och det har betytt att skrotbilarnas värde skjutit i höjden. Den ständiga reproduktionen av återvunnet järn, koppar och aluminium ger en lönsamhet, som kommer bilägarna till del. Ersättning, som bjuds i dag, är mångfalt större än den gamla indragna statliga skrotpremien. Så idag tjänar ingen på dumpning av skrotbilar i naturen.

Lämna din Peugeot till en auktoriserad skrot när den är uttjänt

Men det krävs vissa förberedelser för skrotning hos en auktoriserad bilskrot i Göteborg. Senaste utgåvan av registreringsbeviset skall lämnas tillsammans med fordonet. En fullmakt krävs om fordonet lämnas in av någon annan än ägaren. Vid dödsbo gäller speciella regler. Legitimering skall ske när mottagningsbeviset lämnas ut. Det här dokumentet är ett kvitto för att ägaransvaret övergått till mottagaren och gäller som värdehandling till information om strykning ur vägtrafikregistret erhållits.

Konsekvensen har blivit att synen av övergivna gamla bilar närmast försvunnit. Under året har 10 279 st. Peugeot strukits ur vägtrafikregistret, medan 12 699 har nyregistrerats. I december skrotades 11 794 personbilar medan 29 644 nyregistrerades. Och under året har 186 482 personbilar skrotats medan 333 320 har nyregistrerats.

De 5 mest frekventa skrotade Peugeot modellerna i december visas nedan

173 st. modell 307 har skrotats

154 st. modell 206 har skrotats

61 st. Partner har skrotats

46 st. modell 407 har skrotats

39 st. modell 308 har skrotats

De 5 mest frekventa nyregistrerade Peugeot modellerna i december visas nedan

182 st. modell 208 har nyregistrerats

161 st. modell 2008 har nyregistrerats

107 st. modell 3008 har nyregistrerats

67 st. Expert har nyregistrerats

50 st. Partner har nyregistrerats

KLICKA HÄR för att se statistik på övriga bilmärken