Skrotade och nyregistrerade BMW bilar januari 2021

Här presenteras statistik för antalet skrotade och nyregistrerade BMW-bilar i januari 2021. I januari har 380 BMW lämnats för skrotning i Sverige medan 1 367 har nyregistrerats. Diagrammet visar de 5 mest frekventa BMW-modellerna som skrotats.

Drivmedel för skrotade BMW i januari (redovisade)

252 st. Bensin

125 st. Diesel

2 st. Plug-in Hybrid Bensin

1 st. Mild-Hybrid Bensin

Drivmedel för nyregistrerade BMW i januari (redovisade)

793 st. Plug-in Hybrid Bensin

303 st. Mild-Hybrid Diesel

166 st. Bensin

63 st. Diesel

28 st. Electric

Stort återvinningsvärde i uttjänta BMW bilar

Naturvårdsverkets förordningar ”SFS 2007/185” till bilproducenterna samt ”Bilskrotningsförordningen SFS 2007/186” har bidragit till ett ökat intresse för BMW-ägare att skrota bilen. I korthet innehåller direktiven krav på 95 procents återvinning av bilens vikt samt förbud att kräva betalning för skrotning av fordon upp till 3,5 ton totalvikt. I gengäld erhöll de auktoriserade bilskrotarna ensamrätt att utfärda skrotintyg för avregistrering hos Transportstyrelsen. Efter ett decenniums utvecklingsarbete har branschen lyckats nå ställt återvinningsmål, som även får innefatta återanvändning av begagnade bildelar. Och det har betytt att skrotbilarnas värde skjutit i höjden. Den ständiga reproduktionen av återvunnet järn, koppar och aluminium ger en lönsamhet, som kommer bilägarna till del. Ersättning, som bjuds i dag, är mångfalt större än den gamla indragna statliga skrotpremien. Så idag tjänar ingen på dumpning av skrotbilar i naturen.

Lämna din BMW till en auktoriserad skrot när den är uttjänt

Men det krävs vissa förberedelser för skrotning hos en auktoriserad bilskrot i Göteborg. Senaste utgåvan av registreringsbeviset skall lämnas tillsammans med fordonet. En fullmakt krävs om fordonet lämnas in av någon annan än ägaren. Vid dödsbo gäller speciella regler. Legitimering skall ske när mottagningsbeviset lämnas ut. Det här dokumentet är ett kvitto för att ägaransvaret övergått till mottagaren och gäller som värdehandling till information om strykning ur vägtrafikregistret erhållits.

Konsekvensen har blivit att synen av övergivna gamla bilar har närmast försvunnit. Under jan. har 380 st. BMW strukits ur vägtrafikregistret medan 1 367 har nyregistrerats . I jan. skrotades totalt 12 311 personbilar medan 22 911 nyregistrerades.

De 5 mest frekventa BMW-modellerna som skrotats

I jan. har 189 st. 3-Series skrotats

I jan. har 137 st. 5-Series skrotats

I jan. har 27 st. 1-Series skrotats

I jan. har 6 st. X5 skrotats

I jan. har 5 st. X3 skrotats

De 5 mest frekventa BMW-modellerna som nyregistrerats

I jan. har 423 st. 5-Series nyregistrerats

I jan. har 414 st. 3-Series nyregistrerats

I jan. har 153 st. X1 nyregistrerats

I jan. har 130 st. X3 nyregistrerats

I jan. har 112 st. 1-Series nyregistrerats

KLICKA HÄR för att se statistik på övriga bilmärken