Skrotade och nyregistrerade Mazda bilar September 2021

Här presenteras statistik om antalet skrotade och nyregistrerade Mazda bilar i september 2021. I diagrammet visas de 5 mest frekventa Mazda modellerna som skrotas. I september har totalt 292 Mazda bilar lämnats för skrotning i Sverige medan 275 st. har nyregistrerats

Drivmedel för skrotade Mazda modeller i september

264 st. Bensin

28 st. Diesel

Drivmedel för nyregistrerade Mazda i september

129 st. Electric

95 st. Mild-Hybrid Bensin

34 st. Bensin

15 st. Plug-in Hybrid Bensin

2 st. Diesel

Stort återvinningsvärde i uttjänta Mazda bilar

Naturvårdsverkets förordningar ”SFS 2007/185” till bilproducenterna samt ”Bilskrotningsförordningen SFS 2007/186” har bidragit till ett ökat intresse för Mazda-ägare att skrota bilen. I korthet innehåller direktiven krav på 95 procents återvinning av bilens vikt samt förbud att kräva betalning för skrotning av fordon upp till 3,5 ton totalvikt. I gengäld erhöll de auktoriserade bilskrotarna ensamrätt att utfärda skrotintyg för avregistrering hos Transportstyrelsen. Efter ett decenniums utvecklingsarbete har branschen lyckats nå ställt återvinningsmål, som även får innefatta återanvändning av begagnade bildelar. Och det har betytt att skrotbilarnas värde skjutit i höjden. Den ständiga reproduktionen av återvunnet järn, koppar och aluminium ger en lönsamhet, som kommer bilägarna till del. Ersättning, som bjuds i dag, är mångfalt större än den gamla indragna statliga skrotpremien. Så idag tjänar ingen på dumpning av skrotbilar i naturen.

Lämna din Mazda till en auktoriserad skrot när den är uttjänt

Men det krävs vissa förberedelser för skrotning hos en auktoriserad bilskrot i Göteborg. Senaste utgåvan av registreringsbeviset skall lämnas tillsammans med fordonet. En fullmakt krävs om fordonet lämnas in av någon annan än ägaren. Vid dödsbo gäller speciella regler. Legitimering skall ske när mottagningsbeviset lämnas ut. Det här dokumentet är ett kvitto för att ägaransvaret övergått till mottagaren och gäller som värdehandling till information om strykning ur vägtrafikregistret erhållits.

Konsekvensen har blivit att synen av övergivna gamla bilar närmast försvunnit. Under året har 2 606 Mazda strukits ur vägtrafikregistret, medan 1 919 har nyregistrerats. I september skrotades 16 529 personbilar, medan 24 450 nyregistrerades. Och under året har 142 241 personbilar skrotats medan 257 968 har nyregistrerats.

De 5 mest frekventa skrotade Mazda modellerna för 2021 visas nedan.

I sept. har 85 st. av modell 6 skrotats och under jan.-sept. har 713 skrotats

I sept. har 61 st. av modell 323 skrotats och under jan..-sept. har 676 skrotats

I sept. har 57 st. av modell 626 skrotats och under jan.-sept. har 501 skrotats

I sept. har 28 st. av modell 3 skrotats och under jan.-sept. har 248 skrotats

I sept. har 16 st. B-Series skrotats och under jan.-sept. har 117 skrotats

De 5 mest frekventa nyregistrerade Mazda modellerna för 2021 visas nedan.

I sept. har 129 st. CX-30 nyregistrerats och under jan.-sept. har 608 nyregistrerats

I sept. har 87 st. MX-30 nyregistrerats och under jan.-sept. har 511 nyregistrerats

I sept. har 19 st. CX-5 nyregistrerats och under jan.-sept. har 465 nyregistrerats

I sept. har 20 modell 3 nyregistrerats och under jan.-sept. har 140 nyregistrerats

I sept. har 8 st. MX-5 nyregistrerats och under jan-sept. har 71 nyregistrerats

KLICKA HÄR för att se statistik på övriga bilmärken