Skrotade och nyregistrerade Hyundai bilar September 2021

Här presenteras statistik om antalet skrotade och nyregistrerade Hyundai bilar i september 2021. I diagrammet visas de 5 mest frekventa Hyundai modellerna som skrotas. I september har totalt 315 Hyundai bilar lämnats för skrotning i Sverige och 800 har nyregistrerats

Drivmedel för skrotade Hyundai modeller i september

267 st. Bensin

47 st. Dl

1 st. Mild-Hybrid Bensin

Drivmedel för nyregistrerade Hyundai i september

299 st. Mild-Hybrid

179 st. Electric

162 st. Bensin

153 st. Plug-in Hybrid Bensin

5 st. Diesel

2 st. Mild-Hybrid Diesel

Stort återvinningsvärde i uttjänta Hyundai bilar

Naturvårdsverkets förordningar ”SFS 2007/185” till bilproducenterna samt ”Bilskrotningsförordningen SFS 2007/186” har bidragit till ett ökat intresse för Hyundai-ägare att skrota bilen. I korthet innehåller direktiven krav på 95 procents återvinning av bilens vikt samt förbud att kräva betalning för skrotning av fordon upp till 3,5 ton totalvikt. I gengäld erhöll de auktoriserade bilskrotarna ensamrätt att utfärda skrotintyg för avregistrering hos Transportstyrelsen. Efter ett decenniums utvecklingsarbete har branschen lyckats nå ställt återvinningsmål, som även får innefatta återanvändning av begagnade bildelar. Och det har betytt att skrotbilarnas värde skjutit i höjden. Den ständiga reproduktionen av återvunnet järn, koppar och aluminium ger en lönsamhet, som kommer bilägarna till del. Ersättning, som bjuds i dag, är mångfalt större än den gamla indragna statliga skrotpremien. Så idag tjänar ingen på dumpning av skrotbilar i naturen.

Lämna din Hyundai till en auktoriserad skrot när den är uttjänt

Men det krävs vissa förberedelser för skrotning hos en auktoriserad bilskrot i Göteborg. Senaste utgåvan av registreringsbeviset skall lämnas tillsammans med fordonet. En fullmakt krävs om fordonet lämnas in av någon annan än ägaren. Vid dödsbo gäller speciella regler. Legitimering skall ske när mottagningsbeviset lämnas ut. Det här dokumentet är ett kvitto för att ägaransvaret övergått till mottagaren och gäller som värdehandling till information om strykning ur vägtrafikregistret erhållits.

Konsekvensen har blivit att synen av övergivna gamla bilar närmast försvunnit. Under året har 2 893 Hyundai strukits ur vägtrafikregistret, medan 6 152 har nyregistrerats. I september skrotades 16 529 personbilar, medan 24 450 nyregistrerades. Och under året har 142 241 personbilar skrotats medan 257 968 har nyregistrerats.

De 5 mest frekventa skrotade Hyundai modellerna för 2021 visas nedan.

I sept. skrotades 65 st. Accent och under jan.-sept. skrotades 546 st

I sept. skrotades 41 st. Santa Fe och under jan.-sept. skrotades 389 st.

I sept. skrotades 40 st. Getz och under jan.-sept. skrotades 353 st.

I sept. skrotades 32 st. Atos och under jan.-sept. skrotades 274 st.

I sept. skrotades 23 st. Elanta och under jan.-sept. skrotades 243 st.

De 5 mest frekventa nyregistrerade Hyundai modellerna för 2021 visas nedan.

I sept. nyregistrerades 205 st. Mild-Hybrid och under jan.-sept. nyregistrerades 1900 st.

I sept. nyregistrerades 94 st. Bensinhybrid och under jan.-sept. nyregistrerades 1 295st.

I sept. nyregistrerades 162 st. Bensin och under jan.-sept. nyregistrerades 1 236 st.

I sept. nyregistrerades 179 st. Electric och under jan.-sept. nyregistrerades 992 st.

I sept. nyregistrerades 153 Plug-in Hybrid Bensin och under jan.-sept. nyregistrerades 659 st.

KLICKA HÄR för att se statistik på övriga bilmärken