Skrotade och nyregistrerade Kia bilar September 2021

Här presenteras statistik om antalet skrotade och nyregistrerade Kia bilar i september 2021. I diagrammet visas de 5 mest frekventa Kia modellerna som skrotas. I september har totalt 187 Kia bilar lämnats för skrotning i Sverige medan 2 865 st. har nyregistrerats.

Drivmedel för skrotade KIA modeller i september

78 st. Bensin

91 st. Diesel

9 st. Plug-in Hybrid Bensin

6 st Electric

3 st. Mild-Hybrid Bensin

Drivmedel för nyregistrerade KIA i september

1 381 st. Plug-in Hybrid Bensin

902 st. Electric

317 st. Bensin

268 st. Mild-Hybrid Bensin

Stort återvinningsvärde i uttjänta Kia bilar

Naturvårdsverkets förordningar ”SFS 2007/185” till bilproducenterna samt ”Bilskrotningsförordningen SFS 2007/186” har bidragit till ett ökat intresse för Kia-ägare att skrota bilen. I korthet innehåller direktiven krav på 95 procents återvinning av bilens vikt samt förbud att kräva betalning för skrotning av fordon upp till 3,5 ton totalvikt. I gengäld erhöll de auktoriserade bilskrotarna ensamrätt att utfärda skrotintyg för avregistrering hos Transportstyrelsen. Efter ett decenniums utvecklingsarbete har branschen lyckats nå ställt återvinningsmål, som även får innefatta återanvändning av begagnade bildelar. Och det har betytt att skrotbilarnas värde skjutit i höjden. Den ständiga reproduktionen av återvunnet järn, koppar och aluminium ger en lönsamhet, som kommer bilägarna till del. Ersättning, som bjuds i dag, är mångfalt större än den gamla indragna statliga skrotpremien. Så idag tjänar ingen på dumpning av skrotbilar i naturen.

Lämna din Kia till en auktoriserad skrot när den är uttjänt

Men det krävs vissa förberedelser för skrotning hos en auktoriserad bilskrot i Göteborg. Senaste utgåvan av registreringsbeviset skall lämnas tillsammans med fordonet. En fullmakt krävs om fordonet lämnas in av någon annan än ägaren. Vid dödsbo gäller speciella regler. Legitimering skall ske när mottagningsbeviset lämnas ut. Det här dokumentet ä!r ett kvitto för att ägaransvaret övergått till mottagaren och gäller som värdehandling till information om strykning ur vägtrafikregistret erhållits.

Konsekvensen har blivit att synen av övergivna gamla bilar närmast försvunnit. Under året har 1 415 st. Kia strukits ur vägtrafikregistret, medan 22 250 har nyregistrerats. I september skrotades

16 529 personbilar, medan 24 450 nyregistrerades. Och under året har 142 241 personbilar skrotats medan 257 968 har nyregistrerats.

De 5 mest frekventa skrotade Kia modellerna för 2021 visas nedan.

I sept. har 70 st. Ceed skrotats och under jan.-sept. har 487 skrotats.

I sept. har 30 st. Picanto skrotats och under jan.-sept. har 220 skrotats

I sept. har 22 st. Rio skrotats och under jan.-sept. har 166 skrotats

I sept. har 11 st. Sportage skrotats och under jan.-sept. har 110 skrotats

I sept. har 11 st. Carens skrotats och under jan.-sept. har 85 skrotats

De 5 mest frekventa skrotade Kia modellerna för 2021 visas nedan.

I sept. har 1 023 Ceed nyregistrerats och under jan.-sept. har 8 354 nyregistrerats

I sept. har 1 225 st. Niro nyregistrerats och under jan.-sept. har 7 919 nyregistrerats

I sept. har 186 Sorento nyregistrerats och under jan.-sept. har 1 897 nyregistrerats

I sept. har 195 st. Picanto nyregistrerats och under jan.-sept. har 1 317 nyregistrerats

I sept. har 82 st. Rio nyregistrerats och under jan.-sept. har 1 089 nyregistrerats

KLICKA HÄR för att se statistik på övriga bilmärken