Skrotade och nyregistrerade Kia bilar januari 2022

Här presenteras statistik om antalet skrotade och nyregistrerade Kia-bilar i januari 2022. I diagrammet visas de 5 mest frekventa Kia-modeller som skrotas. I denna månad har totalt 167 Kia-bilar lämnats för skrotning i Sverige samt 2 252 har nyregistrerats.

Drivmedel för skrotade Kia i januari (redovisade)

83 st. Diesel

67 st. Bensin

13 st Plug-in Bensin

4 st. Mild-Hybrid Bensin

Drivmedel för nyregistrerade Kia i januari (redovisade)

1 097 st. Electric

819 st. Plug-in Hybrid Bensin

224 st. Bensin

111 st. Mild-Hybrid Bensin

53 st. Natural Gas

Kia:s försäljning av el-varianter jämförd med genomsnittsvärden

Under nuvarande år har 2 252 Kia nyregistrerats varav 1 087 (48,8 %) har varit

Electric och 819 (36,4 %) har varit Plug-in Hybrid samt 167 Kia har skrotats.

Under samma tid har 19 230 personbilar nyregistrerats varav 4 698 (24,4 %) har varit Electric och 4 851 (25,2 %) har varit Plug-in Hybrid samt 11 000 har skrotats.

De 5 mest frekventa skrotade Kia-modeller i januari visas nedan

56 st. Ceed har skrotats

17 st. Picanto har skrotats

15 st. Rio har skrotats

14 st. Sportage har skrotats

10 st. Carens har skrotats

De 5 mest frekventa nyregistrerade Kia-modeller i januari visas nedan

1023 st. Niro har nyregistrerats

556 st. Ceed har nyregistrerats

264 st. EV-6 har nyregistrerats

152 st. Sorento har nyregistrerats

89 st. Stonic har nyregistrerats

Stort återvinningsvärde i uttjänta Kia bilar

Naturvårdsverkets förordningar ”SFS 2007/185” till bilproducenterna samt ”Bilskrotningsförordningen SFS 2007/186” har bidragit till ett ökat intresse för Kia-ägare att skrota bilen. I korthet innehåller direktiven krav på 95 procents återvinning av bilens vikt samt förbud att kräva betalning för skrotning av fordon upp till 3,5 ton totalvikt. I gengäld erhöll de auktoriserade bilskrotarna ensamrätt att utfärda skrotintyg för avregistrering hos Transportstyrelsen. Efter ett decenniums utvecklingsarbete har branschen lyckats nå ställt återvinningsmål, som även får innefatta återanvändning av begagnade bildelar. Och det har betytt att skrotbilarnas värde skjutit i höjden. Den ständiga reproduktionen av återvunnet järn, koppar och aluminium ger en lönsamhet, som kommer bilägarna till del. Ersättning, som bjuds i dag, är mångfalt större än den gamla indragna statliga skrotpremien. Så idag tjänar ingen på dumpning av skrotbilar i naturen.

Lämna din Kia till en auktoriserad skrot när den är uttjänt

Men det krävs vissa förberedelser för skrotning hos en auktoriserad bilskrot i Göteborg. Senaste utgåvan av registreringsbeviset skall lämnas tillsammans med fordonet. En fullmakt krävs om fordonet lämnas in av någon annan än ägaren. Vid dödsbo gäller speciella regler. Legitimering skall ske när mottagningsbeviset lämnas ut. Det här dokumentet är ett kvitto för att ägaransvaret övergått till mottagaren och gäller som värdehandling till information om strykning ur vägtrafikregistret erhållits.

KLICKA HÄR för att se statistik på övriga bilmärken