Skrotade och nyregistrerade Mazda bilar december 2021

Här presenteras statistik om antalet skrotade och nyregistrerade Mazda bilar i december 2021. I diagrammet visas de 5 mest frekventa Mazda modellerna som skrotas. I december har totalt 182 Mazda lämnats för skrotning i Sverige samt 64 har nyregistrerats.

Drivmedel för skrotade Mazda modeller i december (redovisade)

162 st. Bensin

19 st. Diesel

1 st. Mild-Hybrid Bensin

Drivmedel för nyregistrerade Mazda i december (redovisade)

39 st. Mild-Hybrid Bensin

14 st. Electric

11 st. Bensin

Stort återvinningsvärde i uttjänta Mazda bilar

Naturvårdsverkets förordningar ”SFS 2007/185” till bilproducenterna samt ”Bilskrotningsförordningen SFS 2007/186” har bidragit till ett ökat intresse för Mazda-ägare att skrota bilen. I korthet innehåller direktiven krav på 95 procents återvinning av bilens vikt samt förbud att kräva betalning för skrotning av fordon upp till 3,5 ton totalvikt. I gengäld erhöll de auktoriserade bilskrotarna ensamrätt att utfärda skrotintyg för avregistrering hos Transportstyrelsen. Efter ett decenniums utvecklingsarbete har branschen lyckats nå ställt återvinningsmål, som även får innefatta återanvändning av begagnade bildelar. Och det har betytt att skrotbilarnas värde skjutit i höjden. Den ständiga reproduktionen av återvunnet järn, koppar och aluminium ger en lönsamhet, som kommer bilägarna till del. Ersättning, som bjuds i dag, är mångfalt större än den gamla indragna statliga skrotpremien. Så idag tjänar ingen på dumpning av skrotbilar i naturen.

Lämna din Mazda till en auktoriserad skrot när den är uttjänt

Men det krävs vissa förberedelser för skrotning hos en auktoriserad bilskrot i Göteborg. Senaste utgåvan av registreringsbeviset skall lämnas tillsammans med fordonet. En fullmakt krävs om fordonet lämnas in av någon annan än ägaren. Vid dödsbo gäller speciella regler. Legitimering skall ske när mottagningsbeviset lämnas ut. Det här dokumentet är ett kvitto för att ägaransvaret övergått till mottagaren och gäller som värdehandling till information om strykning ur vägtrafikregistret erhållits.

Konsekvensen har blivit att synen av övergivna gamla bilar närmast försvunnit. Under året har 3 357 st. Mazda strukits ur vägtrafikregistret medan 2 295 har nyregistrerats. I december skrotades 11 794 personbilar medan 29 644 nyregistrerades. Och under året har 186 482 personbilar skrotats medan 333 320 har nyregistrerats.

De 5 mest frekventa skrotade Mazda modeller i december visas nedan

50 st. 6 har skrotats

41 st. 323 har skrotats

36 st. 626 har skrotats

23 st. 3 har skrotats

8 st. B-Series har skrotats

De 5 mest frekventa nyregistrerade Mazda modeller i december visas nedan

31 st. CX-30 har nyregistrerats

14 st. MX-30 har nyregistrerats

8 st. CX-5 har nyregistrerats

7 st. 3 har nyregistrerats

2 st. MX-5 har nyregistrerats

KLICKA HÄR för att se statistik på övriga bilmärken