Skrotade och nyregistrerade Kia bilar december 2021

Här presenteras statistik om antalet skrotade och nyregistrerade Kia bilar i december 2021. I diagrammet visas de 5 mest frekventa Kia modellerna som skrotas. I december har totalt 159 Kia bilar lämnats för skrotning i Sverige, samt 2 388 har nyregistrerats.

Drivmedel för skrotade Kia modeller i december (redovisade)

84 st. Diesel

67 st. Bensin

4 st. Plug-in Hybrid Bensin

3 st. Mild-Hybrid Bensin

1 st. Electric

Drivmedel för nyregistrerade Kia i december (redovisade)

1 057 st. Plug-in Hybrid Bensin

1 032 st. Electric

181 st. Bensin

116 st. Mild-Hybrid Bensin

2 st. Diesel

Stort återvinningsvärde i uttjänta Kia bilar

Naturvårdsverkets förordningar ”SFS 2007/185” till bilproducenterna samt ”Bilskrotningsförordningen SFS 2007/186” har bidragit till ett ökat intresse för Kia-ägare att skrota bilen. I korthet innehåller direktiven krav på 95 procents återvinning av bilens vikt samt förbud att kräva betalning för skrotning av fordon upp till 3,5 ton totalvikt. I gengäld erhöll de auktoriserade bilskrotarna ensamrätt att utfärda skrotintyg för avregistrering hos Transportstyrelsen. Efter ett decenniums utvecklingsarbete har branschen lyckats nå ställt återvinningsmål, som även får innefatta återanvändning av begagnade bildelar. Och det har betytt att skrotbilarnas värde skjutit i höjden. Den ständiga reproduktionen av återvunnet järn, koppar och aluminium ger en lönsamhet, som kommer bilägarna till del. Ersättning, som bjuds i dag, är mångfalt större än den gamla indragna statliga skrotpremien. Så idag tjänar ingen på dumpning av skrotbilar i naturen.

Lämna din Kia till en auktoriserad skrot när den är uttjänt

Men det krävs vissa förberedelser för skrotning hos en auktoriserad bilskrot i Göteborg. Senaste utgåvan av registreringsbeviset skall lämnas tillsammans med fordonet. En fullmakt krävs om fordonet lämnas in av någon annan än ägaren. Vid dödsbo gäller speciella regler. Legitimering skall ske när mottagningsbeviset lämnas ut. Det här dokumentet är ett kvitto för att ägaransvaret övergått till mottagaren och gäller som värdehandling till information om strykning ur vägtrafikregistret erhållits.

Konsekvensen har blivit att synen av övergivna gamla bilar närmast försvunnit. Under året har 1 944 st. Kia strukits ur vägtrafikregistret, medan 29 869 har nyregistrerats. I december skrotades 11 794 personbilar medan 29 644 nyregistrerades. Och under året har 186 482 personbilar skrotats medan 333 320 har nyregistrerats.

De 5 mest frekventa skrotade Kia modellerna i december visas nedan

65 st. Ceed har skrotats

25 st. Picanto har skrotats

18 st. Rio har skrotats

12 st. Sportage har skrotats

8 st. Carens har skrotats

De 5 mest frekventa nyregistrerade Kia modellerna i december visas nedan

968 st. Niro har nyregistrerats

741 st. Ceed har nyregistrerats

231 st. EV6har nyregistrerats

202 st. Sorento har nyregistrerats

75 st. Rio har nyregistrerats

KLICKA HÄR för att se statistik på övriga bilmärken