Skrotade och nyregistrerade Hyundai bilar januari 2022

Här presenteras statistik om antalet skrotade och nyregistrerade Hyundai-bilar i januari 2022. I diagrammet visas de 5 mest frekventa Hyundai-modeller som skrotas. I denna månad har totalt 231 Hyundai-bilar lämnats för skrotning i Sverige samt 440 har nyregistrerats.

Drivmedel för skrotade Hyundai i januari (redovisade)

175 st. Bensin

53 st. Diesel

2 st. Electric

1 st. Mild-Hybrid Bensin

Drivmedel för nyregistrerade Hyundai i januari (redovisade)

166 st. Electric

134 st. Mild-Hybrid Bensin

91 st. Plug-in Hybrid Bensin

49 st. Bensin

Hyundai:s försäljning av el-varianter jämförd med genomsnittsvärden

Under nuvarande år har 440 Hyundai nyregistrerats varav 166 (37,7 %) har varit Electric och 91 (20,7 %) har varit Plug-in Hybrid samt 231 Hyundai har skrotats.

Under samma tid har 19 230 personbilar nyregistrerats varav 4 698 (24,4 %) har varit Electric och 4 851 (25,2 %) har varit Plug-in Hybrid samt 11 000 har skrotats.

De 5 mest frekventa skrotade Hyundai-modeller i januari visas nedan

36 st. Getz har skrotats

32 st. Accent har skrotats

31 st. i30 har skrotats

26 st. Santa Fe har skrotats

19 st. Atos har skrotats

De 5 mest frekventa nyregistrerade Hyundai-modeller i januari visas nedan

111 st. Tucson har nyregistrerats

108 st. Ioniq har nyregistrerats

88 st. Kona har nyregistrerats

45 st. i30 har nyregistrerats

32 st. Santa Fe har nyregistrerats

Stort återvinningsvärde i uttjänta Hyundai bilar

Naturvårdsverkets förordningar ”SFS 2007/185” till bilproducenterna samt ”Bilskrotningsförordningen SFS 2007/186” har bidragit till ett ökat intresse för Hyundai-ägare att skrota bilen. I korthet innehåller direktiven krav på 95 procents återvinning av bilens vikt samt förbud att kräva betalning för skrotning av fordon upp till 3,5 ton totalvikt. I gengäld erhöll de auktoriserade bilskrotarna ensamrätt att utfärda skrotintyg för avregistrering hos Transportstyrelsen. Efter ett decenniums utvecklingsarbete har branschen lyckats nå ställt återvinningsmål, som även får innefatta återanvändning av begagnade bildelar. Och det har betytt att skrotbilarnas värde skjutit i höjden. Den ständiga reproduktionen av återvunnet järn, koppar och aluminium ger en lönsamhet, som kommer bilägarna till del. Ersättning, som bjuds i dag, är mångfalt större än den gamla indragna statliga skrotpremien. Så idag tjänar ingen på dumpning av skrotbilar i naturen.

Lämna din Hyundai till en auktoriserad skrot när den är uttjänt

Men det krävs vissa förberedelser för skrotning hos en auktoriserad bilskrot i Göteborg. Senaste utgåvan av registreringsbeviset skall lämnas tillsammans med fordonet. En fullmakt krävs om fordonet lämnas in av någon annan än ägaren. Vid dödsbo gäller speciella regler. Legitimering skall ske när mottagningsbeviset lämnas ut. Det här dokumentet är ett kvitto för att ägaransvaret övergått till mottagaren och gäller som värdehandling till information om strykning ur vägtrafikregistret erhållits.

KLICKA HÄR för att se statistik på övriga bilmärken