Skrotade och nyregistrerade Kia bilar februari 2021

Här presenteras statistik om antalet skrotade och nyregistrerade Kia bilar i februari 2021. I diagrammet visas de 5 mest frekventa Kia modellerna som skrotas. I februari har totalt 179 Kia bilar lämnats för skrotning i Sverige, samt 2 199 har nyregistrerats.

Drivmedel för skrotade Kia modeller i februari (redovisade)

90 st. Bensin

83 st. Diesel

4 st. Plug-in Hybrid Bensin

1 st. Mild-Hybrid Bensin

1 st. Electric

Drivmedel för nyregistrerade Kia i februari (redovisade)

1 272 st. Mild-Hybrid Bensin

453 st. Bensin

206 st. Electric

221 st. Mild-Hybrid Bensin

Stort återvinningsvärde i uttjänta Kia bilar

Naturvårdsverkets förordningar ”SFS 2007/185” till bilproducenterna samt ”Bilskrotningsförordningen SFS 2007/186” har bidragit till ett ökat intresse för Kia-ägare att skrota bilen. I korthet innehåller direktiven krav på 95 procents återvinning av bilens vikt samt förbud att kräva betalning för skrotning av fordon upp till 3,5 ton totalvikt. I gengäld erhöll de auktoriserade bilskrotarna ensamrätt att utfärda skrotintyg för avregistrering hos Transportstyrelsen. Efter ett decenniums utvecklingsarbete har branschen lyckats nå ställt återvinningsmål, som även får innefatta återanvändning av begagnade bildelar. Och det har betytt att skrotbilarnas värde skjutit i höjden. Den ständiga reproduktionen av återvunnet järn, koppar och aluminium ger en lönsamhet, som kommer bilägarna till del. Ersättning, som bjuds i dag, är mångfalt större än den gamla indragna statliga skrotpremien. Så idag tjänar ingen på dumpning av skrotbilar i naturen.

Lämna din Kia till en auktoriserad skrot när den är uttjänt

Men det krävs vissa förberedelser för skrotning hos en auktoriserad bilskrot i Göteborg. Senaste utgåvan av registreringsbeviset skall lämnas tillsammans med fordonet. En fullmakt krävs om fordonet lämnas in av någon annan än ägaren. Vid dödsbo gäller speciella regler. Legitimering skall ske när mottagningsbeviset lämnas ut. Det här dokumentet är ett kvitto för att ägaransvaret övergått till mottagaren och gäller som värdehandling till information om strykning ur vägtrafikregistret erhållits.

Konsekvensen har blivit att synen av övergivna gamla bilar närmast försvunnit. Under året har 357 st. Kia strukits ur vägtrafikregistret, medan 4 821 har nyregistrerats. I februari skrotades 14 130 personbilar, medan 25 544 nyregistrerades. Och under året har 28 921 personbilar skrotats medan 57 338 har nyregistrerats.


De 5 mest frekventa skrotade Kia modellerna i februari visas nedan

65 st. Ceed har skrotats

30 st. Picanto har skrotats

27 st. Rio har skrotats

12 st. Sportage har skrotats

6 st. Venga har skrotats

De 5 mest frekventa nyregistrerade Kia modellerna i februari visas nedan

945 st. Ceed har nyregistrerats

601 st. Niro har nyregistrerats

186 st. Rio har nyregistrerats

154 st. Picanto har nyregistrerats

146 st. Stonic har nyregistrerats

KLICKA HÄR för att se statistik på övriga bilmärken