Skrotade och nyregistrerade Hyundai bilar december 2021

Här presenteras statistik om antalet skrotade och nyregistrerade Hyundai bilar i december 2021. I diagrammet visas de 5 mest frekventa Hyundai modellerna som skrotas. I december har totalt 260 Hyundai bilar lämnats för skrotning i Sverige samt 1 130 har nyregistrerats.

Drivmedel för skrotade Hyundai modeller i december (redovisade)

205 st. Bensin

52 st. Diesel

1 st. Electric

1 st. Plug-in Hybrid Bensin

1 st. Mild-Hybrid Bensin

Drivmedel för nyregistrerade Hyundai i december (redovisade)

655 st. Electric

252 st. Mild-Hybrid Bensin

141 st. Bensin

81 st. Plug-in Hybrid Bensin

Stort återvinningsvärde i uttjänta Hyundai bilar

Naturvårdsverkets förordningar ”SFS 2007/185” till bilproducenterna samt ”Bilskrotningsförordningen SFS 2007/186” har bidragit till ett ökat intresse för Hyundai-ägare att skrota bilen. I korthet innehåller direktiven krav på 95 procents återvinning av bilens vikt samt förbud att kräva betalning för skrotning av fordon upp till 3,5 ton totalvikt. I gengäld erhöll de auktoriserade bilskrotarna ensamrätt att utfärda skrotintyg för avregistrering hos Transportstyrelsen. Efter ett decenniums utvecklingsarbete har branschen lyckats nå ställt återvinningsmål, som även får innefatta återanvändning av begagnade bildelar. Och det har betytt att skrotbilarnas värde skjutit i höjden. Den ständiga reproduktionen av återvunnet järn, koppar och aluminium ger en lönsamhet, som kommer bilägarna till del. Ersättning, som bjuds i dag, är mångfalt större än den gamla indragna statliga skrotpremien. Så idag tjänar ingen på dumpning av skrotbilar i naturen.

Lämna din Hyundai till en auktoriserad skrot när den är uttjänt

Men det krävs vissa förberedelser för skrotning hos en auktoriserad bilskrot i Göteborg. Senaste utgåvan av registreringsbeviset skall lämnas tillsammans med fordonet. En fullmakt krävs om fordonet lämnas in av någon annan än ägaren. Vid dödsbo gäller speciella regler. Legitimering skall ske när mottagningsbeviset lämnas ut. Det här dokumentet är ett kvitto för att ägaransvaret övergått till mottagaren och gäller som värdehandling till information om strykning ur vägtrafikregistret erhållits.

Konsekvensen har blivit att synen av övergivna gamla bilar närmast försvunnit. Under året har 3 822 st. Hyundai strukits ur vägtrafikregistret, medan 8 823 har nyregistrerats. I december skrotades 11 794 personbilar medan 29 644 nyregistrerades. Och under året har 186 482 personbilar skrotats medan 333 320 har nyregistrerats.

De 5 mest frekventa skrotade Hyundai modeller i december visas nedan

41 st. Accent har skrotats

32 st. Getz har skrotats

27 st. Santa Fe har skrotats

21 st. Elanta har skrotats

20 st. Atos har skrotats

De 5 mest frekventa nyregistrerade Hyundai modellerna i december visas nedan

575 st. Ioniq har nyregistrerats

211 st.Tucson har nyregistrerats

146 st.Kona har nyregistrerats

52 st. i30 har nyregistrerats

46 st. i20 har nyregistrerats

KLICKA HÄR för att se statistik på övriga bilmärken