Skrotade och nyregistrerade Hyundai bilar november 2021

Här presenteras statistik om antalet skrotade och nyregistrerade Hyundai bilar i november 2021. I diagrammet visas de 5 mest frekventa Hyundai modellerna som skrotas. I november har totalt 352 Hyundai bilar lämnats för skrotning i Sverige samt 722 har nyregistrerats.

Drivmedel för skrotade Hyundai modeller i november (redovisade)

274 st. Bensin

70 st. Diesel

6 st. Electric

1 st. Plug-in Hybrid Bensin

1 st. Mild-Hybrid Bensin

Drivmedel för nyregistrerade Hyundai i november (redovisade)

273 st. Mild-Hybrid Bensin

206 st. Electric

145 st. Bensin

97 st. Plug-in Hybrid Bensin

1 st. Diesel

Stort återvinningsvärde i uttjänta Hyundai bilar

Naturvårdsverkets förordningar ”SFS 2007/185” till bilproducenterna samt ”Bilskrotningsförordningen SFS 2007/186” har bidragit till ett ökat intresse för Hyundai-ägare att skrota bilen. I korthet innehåller direktiven krav på 95 procents återvinning av bilens vikt samt förbud att kräva betalning för skrotning av fordon upp till 3,5 ton totalvikt. I gengäld erhöll de auktoriserade bilskrotarna ensamrätt att utfärda skrotintyg för avregistrering hos Transportstyrelsen. Efter ett decenniums utvecklingsarbete har branschen lyckats nå ställt återvinningsmål, som även får innefatta återanvändning av begagnade bildelar. Och det har betytt att skrotbilarnas värde skjutit i höjden. Den ständiga reproduktionen av återvunnet järn, koppar och aluminium ger en lönsamhet, som kommer bilägarna till del. Ersättning, som bjuds i dag, är mångfalt större än den gamla indragna statliga skrotpremien. Så idag tjänar ingen på dumpning av skrotbilar i naturen.

Lämna din Hyundai till en auktoriserad skrot när den är uttjänt

Men det krävs vissa förberedelser för skrotning hos en auktoriserad bilskrot i Göteborg. Senaste utgåvan av registreringsbeviset skall lämnas tillsammans med fordonet. En fullmakt krävs om fordonet lämnas in av någon annan än ägaren. Vid dödsbo gäller speciella regler. Legitimering skall ske när mottagningsbeviset lämnas ut. Det här dokumentet är ett kvitto för att ägaransvaret övergått till mottagaren och gäller som värdehandling till information om strykning ur vägtrafikregistret erhållits.

Konsekvensen har blivit att synen av övergivna gamla bilar närmast försvunnit. Under året har 3 560 st. Hyundai strukits ur vägtrafikregistret, medan 7 693 har nyregistrerats. I november skrotades 16 441 personbilar medan 23 295 nyregistrerades. Och under året har 174 496 personbilar skrotats medan 303 671 har nyregistrerats.

De 5 mest frekventa skrotade Hyundai modeller i november visas nedan

54 st. Santa Fe har skrotats

45 st. Accent har skrotats

40 st. Getz har skrotats

37 st. i30 har skrotats

33 st. Atos har skrotats

De 5 mest frekventa nyregistrerade Hyundai modellerna i november visas nedan

185 st.Tucson har nyregistrerats

107 st. i20 har nyregistrerats

106 st. Ioniq har nyregistrerats

97 st.Kona har nyregistrerats

85 st. i30 har nyregistrerats

KLICKA HÄR för att se statistik på övriga bilmärken