Skrotade och nyregistrerade Honda bilar november 2021

Här presenteras statistik om antalet skrotade och nyregistrerade Honda bilar i november 2021. I diagrammet visas de 5 mest frekventa Honda modellerna som skrotas. I november har totalt 148 Honda bilar lämnats för skrotning i Sverige samt 76 har nyregistrerats.

Drivmedel för skrotade Honda modeller i november (redovisade)

128 st. Bensin

10 st. Diesel

9 st. Mild-Hybrid Bensin

1 st. Electric

Drivmedel för nyregistrerade Honda i november (redovisade)

51 st. Mild-Hybrid Bensin

17 st. Electric

8 st. Bensin

Stort återvinningsvärde i uttjänta Honda bilar

Naturvårdsverkets förordningar ”SFS 2007/185” till bilproducenterna samt ”Bilskrotningsförordningen SFS 2007/186” har bidragit till ett ökat intresse för Honda-ägare att skrota bilen. I korthet innehåller direktiven krav på 95 procents återvinning av bilens vikt samt förbud att kräva betalning för skrotning av fordon upp till 3,5 ton totalvikt. I gengäld erhöll de auktoriserade bilskrotarna ensamrätt att utfärda skrotintyg för avregistrering hos Transportstyrelsen. Efter ett decenniums utvecklingsarbete har branschen lyckats nå ställt återvinningsmål, som även får innefatta återanvändning av begagnade bildelar. Och det har betytt att skrotbilarnas värde skjutit i höjden. Den ständiga reproduktionen av återvunnet järn, koppar och aluminium ger en lönsamhet, som kommer bilägarna till del. Ersättning, som bjuds i dag, är mångfalt större än den gamla indragna statliga skrotpremien. Så idag tjänar ingen på dumpning av skrotbilar i naturen.

Lämna din Honda till en auktoriserad skrot när den är uttjänt

Men det krävs vissa förberedelser för skrotning hos en auktoriserad bilskrot i Göteborg. Senaste utgåvan av registreringsbeviset skall lämnas tillsammans med fordonet. En fullmakt krävs om fordonet lämnas in av någon annan än ägaren. Vid dödsbo gäller speciella regler. Legitimering skall ske när mottagningsbeviset lämnas ut. Det här dokumentet är ett kvitto för att ägaransvaret övergått till mottagaren och gäller som värdehandling till information om strykning ur vägtrafikregistret erhållits.

Konsekvensen har blivit att synen av övergivna gamla bilar närmast försvunnit. Under året har 1 503 st. Honda strukits ur vägtrafikregistret, medan 975 har nyregistrerats. I november skrotades 16 441 personbilar medan 23 295 nyregistrerades. Och under året har 174 496 personbilar skrotats medan 303 671 har nyregistrerats.

De 5 mest frekventa skrotade Honda modeller i november visas nedan

65 st. Civic har skrotats

35 st. CR-V har skrotats

27 st. Accord har skrotats

6 st. Jazz har skrotats

5 st. HR-V har skrotats

De nyregistrerade Honda modellerna i november visas nedan

33 st. Jazz har nyregistrerats

18 st. CR-V har nyregistrerats

17 st. E har nyregistrerats

8 st. Civic har nyregistrerats

KLICKA HÄR för att se statistik på övriga bilmärken