Skrotade och nyregistrerade Hyundai bilar maj 2021

Här presenteras statistik om antalet skrotade och nyregistrerade Hyundai bilar i maj 2021. I diagrammet visas de 5 mest frekventa Hyundai modellerna som skrotas. I maj har totalt 327 Hyundai bilar lämnats för skrotning i Sverige samt 676 har nyregistrerats.

Drivmedel för skrotade Hyundai modeller i maj (redovisade)

258 st. Bensin

67 st. Diesel

1 st. Electric

1 st. Plug-in Hybrid Bensin

Drivmedel för nyregistrerade Hyundai i maj (redovisade)

329 st. Mild-Hybrid Bensin

130 st. Bensin

117 st. Electric

95 st. Plug-in Hybrid Bensin

Stort återvinningsvärde i uttjänta Hyundai bilar

Naturvårdsverkets förordningar ”SFS 2007/185” till bilproducenterna samt ”Bilskrotningsförordningen SFS 2007/186” har bidragit till ett ökat intresse för Hyundai-ägare att skrota bilen. I korthet innehåller direktiven krav på 95 procents återvinning av bilens vikt samt förbud att kräva betalning för skrotning av fordon upp till 3,5 ton totalvikt. I gengäld erhöll de auktoriserade bilskrotarna ensamrätt att utfärda skrotintyg för avregistrering hos Transportstyrelsen. Efter ett decenniums utvecklingsarbete har branschen lyckats nå ställt återvinningsmål, som även får innefatta återanvändning av begagnade bildelar. Och det har betytt att skrotbilarnas värde skjutit i höjden. Den ständiga reproduktionen av återvunnet järn, koppar och aluminium ger en lönsamhet, som kommer bilägarna till del. Ersättning, som bjuds i dag, är mångfalt större än den gamla indragna statliga skrotpremien. Så idag tjänar ingen på dumpning av skrotbilar i naturen.

Lämna din Hyundai till en auktoriserad skrot när den är uttjänt

Men det krävs vissa förberedelser för skrotning hos en auktoriserad bilskrot i Göteborg. Senaste utgåvan av registreringsbeviset skall lämnas tillsammans med fordonet. En fullmakt krävs om fordonet lämnas in av någon annan än ägaren. Vid dödsbo gäller speciella regler. Legitimering skall ske när mottagningsbeviset lämnas ut. Det här dokumentet är ett kvitto för att ägaransvaret övergått till mottagaren och gäller som värdehandling till information om strykning ur vägtrafikregistret erhållits.

Konsekvensen har blivit att synen av övergivna gamla bilar närmast försvunnit. Under året har 1 595 st. Hyundai strukits ur vägtrafikregistret, medan 3 179 har nyregistrerats. I maj skrotades 16 255 personbilar, medan 26 674 nyregistrerades. Och under året har 77 488 personbilar skrotats medan 153 755 har nyregistrerats.

De 5 mest frekventa skrotade Hyundai modeller i maj visas nedan

55 st. Accent har skrotats

47 st. Santa Fe har skrotats

41 st. Getz har skrotats

38 st. Atos har skrotats

30 st. Elanta har skrotats

De 5 mest frekventa nyregistrerade Hyundai modellerna i maj visas nedan

201 st. Tucson har nyregistrerats

191 st. Kona har nyregistrerats

89 st. i30 har nyregistrerats

71 st. Ioniq har nyregistrerats

60 st. i20 har nyregistrerats

KLICKA HÄR för att se statistik på övriga bilmärken